Rosyjski order honorowy dla Brazauskasa


Fot.: Wilnoteka
Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew nagrodził najwyższym orderem państwowym byłego prezydenta i premiera Litwy Algirdasa Brazauskasa.
„Nagroda została przyznana za umacnianie więzi pomiędzy państwami oraz za pielęgnowanie sąsiedzkich relacji między Litwą i Rosją” - czytamy na stronie internetowej Prezydentury Rosji.

77-letni Algirdas Brazauskas obecnie walczy z ciężką chorobą.

Jest to pierwsze międzynarodowe odznaczenie dla Brazauskasa od czasów jego odejścia z polityki w 2006 r. Według politologa Tomasa Janeliūnasa to najwyższa rosyjska nagroda. „Może jest to znak, że Rosja powoli zaczyna uznawać litewską władzę i jej pracę od czasów niepodległości Litwy” - powiedział Janeliūnas.

W czasach Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej od 1965 r. Algirdas Brazuskas zajmował wysokie stanowiska w administracji państwowej i organach Komunistycznej Partii Litwy. W 1977 r. powołano go na sekretarza Komitetu Centralnego kompartii. W 1988 r. został I sekretarzem KC KPL. 24 lutego 1990 r. został wybrany do Rady Najwyższej Litewskiej SRR. Znalazł się wśród sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości Republiki Litewskiej. Do roku 1992 był zastępcą przewodniczącego Rady Najwyższej, przekształconej w Sejm Republiki Litewskiej. Doprowadził też do utworzenia nowej formacji - Litewskiej Demokratycznej Partii Pracy z dawnej Komunistycznej Partii Litwy.

W 1992 r. poprowadził postkomunistów do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Jako nowy marszałek Sejmu stał się jednocześnie głową państwa. W roku 1993 wygrał pierwsze po odzyskaniu przez Litwę niepodległości wybory prezydenckie. Urząd prezydenta sprawował do 1998 r., nie ubiegał się o reelekcję.

W styczniu 2001 r. Algirdas Brazauskas stanął na czele Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, do której formalnie przyłączyła się LDDP. W lipcu tegoż roku został premierem Litwy. Urząd premiera sprawował do czerwca 2006 r.

Odznaczony między innymi polskim Orderem Orła Białego (1996) i duńskim Orderem Słonia (1996).

Na podstawie: BNS, Wilnoteka.lt