Rosjanie szykanują Tatarów krymskich


fot.wilnoteka.lt
Stany Zjednoczone wzywają Rosję do odwołania podpisanej 4 dni temu rezolucji, zgodnie z którą działalność tatarskiego Medżilisu jest ekstremizmem. John Kirby, rzecznik Departamentu Stanu USA (departamentu polityki zagranicznej) stanął w obronie Tatarów i wezwał Rosję do natychmiastowego zaniechania dyskryminacji mniejszości tatarskiej na Krymie.
18 kwietnia decyzją rosyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości tatarski Medżlis został wpisany na listę organizacji, których działalność musi być zawieszona ze względu na charakter ekstremistyczny. Na wniosek prokuratora generalnego krymski Sąd Najwyższy 25 kwietnia rozpocznie proces przeciwko Medżlisowi. Związek tatarów oskarżany jest o destrukcyjną działalność ekstremistyczną. Akta sprawy mają 600 stron.

John Kirby, rzecznik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych upomniał wczoraj rząd rosyjski. USA wzywa Federację Rosyjską do anulowania rezolucji Ministerstwa Trybunału Sprawiedliwości z 18 kwietnia, która określa tatarski Medżlis jako "organizację ekstremistyczną". Równocześnie Kirby apeluje do władz Rosji, aby odwołały wydane obecnym władzom rosyjskim na Krymie instrukcje, które zgodnie z rezolucją z 18 kwietnia miałyby powstrzymać działanie Medżlisu.

John Kirby zaznaczył, że Medżlis "Przez długi czas był organem przedstawicielskim Tatarów krymskich, którzy, wielokrotnie w historii stawali w obliczu prześladowań i to właśnie dzięki Medżlisowi zachowali swoją kulturę i zdołali uchronić się przed dyskryminacją".

John Kirby otwarcie mówi, że zdelegalizowanie działalności Medżlisu uniemożliwi Tatarom otwarte wygłaszanie poglądów w telewizji i prasie. Mniejszość tatarska nie będzie mogła legalnie organizować wydarzeń kulturalnych i zebrań. Kirby powiedział, że rosyjska rezolucja zaprzecza podstawowym prawom demokracji i przypomniał, że nałożone na Rosję sankcje nie zostaną anulowane, dopóki Rosja będzie okupowała Krym.

Przeciwko wpisaniu Medżlisu na listę organizacji ekstremistycznych oficjalnie zaprotestował też Kijów. W oświadczeniu ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych napisano, że delegalizując działalność Medżlisu, strona rosyjska naruszyła prawo międzynarodowe i konwencję o likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. 


Na podstawie: americanews.ru; latestnewsresource.com; delfi.lt