RomaniArt - sztuka polskich Romów. Dialogi kultur


Fot. Instytut Polski w Wilnie
17 czerwca 2016 r. o godz. 19.00 w galerii UNESCO, (ul. Šv. Jono 11, Wilno) odbędzie się otwarcie wystawy malarskiej trojga polskich Romów – Małgorzaty Mirgi-Tas, Bogumiły Delimaty i Krzysztofa Gila tworzących grupę artystyczną Romani Art.

Wystawie towarzyszy ekspozycja przygotowana we współpracy z Muzeum Okręgowym w Tarnowie, opowiadająca historię polskich Romów, ich tradycję i codzienność. Podczas uroczystego otwarcia wystawy w ramach Nocy Kultury odbędzie się ponadto pokaz filmu "Papusza" (reż. J. Kos-Krauze i K. Krauze), opowiadającego tragiczne losy romskiej poetki Bronisławy Wajs-Papuszy, nazwanego przez krytyków "wizualnym arcydziełem". W programie jest także czytanie wierszy poetki i spotkanie z artystami oraz Adamem Bartoszem – wybitnym polskim badaczem kultury romskiej.

Wystawa składa się z ponad 30 współczesnych dzieł artystycznych autorstwa Małgorzaty Mirgi-Tas, Bogumiły Delimaty i Krzysztofa Gila. Wszyscy troje pochodzą z grupy osiadłych Romów nazywanych Karpackimi lub Bergitka Roma (Romowie Górscy). Wśród czterech grup zamieszkujących Polskę właśnie w szczepie Bergitka Roma jest dziś najwięcej osób wykształconych. Ich rodzice swoje romskie pochodzenie niejednokrotnie odczuwali jako brzemię, jako niesprawiedliwość losu. Oni zaś uczynili z niego źródło inspiracji, strumień siły twórczej. Wystawę przedstawi Adam Bartosz – wybitny etnograf i cyganolog, którego zainteresowanie historią i kulturą Romów zaowocowało stworzeniem oryginalnej kolekcji romskiej w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, którą później wykorzystał do urządzenia w 1990 r. pierwszej w świecie stałej ekspozycji "Historia i kultura Cyganów/Romów", obecnie uważanej za stałe "muzeum romskie".

Ekspozycji prac artystów romskich towarzyszy wystawa opisująca historię polskich Romów, ich dzisiejsze życie, wierzenia, tradycje. W ramach wystawy prezentowana jest także niezwykła książka dla dzieci "Mietek na wojnie" autorstwa Natalii Gancarz z ilustracjami Diany Karpowicz, opowiadająca o losach cygańskiego chłopca przebywającego w nazistowskim obozie śmierci Auchwitz-Birkenau.


W programie wieczoru:
- spotkanie z artystami,
- krótka opowieść Adama Bartosza o polskich Romach,
- wielojęzyczne czytanie poezji Bronisławy Wajs-Papuszy
- projekcja filmu "Papusza", reż. J. Kos-Krauze i K. Krauze - film w jęz. polskim z napisami w jęz. litewskim.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Galeria UNESCO w Wilnie


Fot. Muzeum Okręgowe w Tarnowie, B. Delimata


Fot. Muzeum Okręgowe w Tarnowie, K. Gil


Fot. Muzeum Okręgowe w Tarnowie, M. Mirga-Tas

RomaniArt – sztuka polskich Romów. Dialogi kultur
Galeria UNESCO, (ul. Šv. Jono 11, Wilno)
Otwarcie wystawy 17 czerwca 2016 r., godz. 19.00
Wystawa czynna do 31 lipca 2016 r.
Wstęp wolny