Rok Gaona Wileńskiego: rząd zatwierdził plan obchodów


Na zdjęciu: Gaon Wileński, fot. unesco.lt
Kilkadziesiąt przedsięwzięć złoży się na obchody Roku Gaona Wileńskiego na Litwie – rząd zatwierdził plan upamiętnienia 300. rocznicy urodzin jednego z najwybitniejszych myślicieli żydowskich Eliasza ben Salomona Zalmana (1720-1797). Przypomnijmy, przed dwoma laty sejm Litwy ogłosił rok 2020 Rokiem Gaona Wileńskiego i Rokiem Historii Żydów na Litwie. Obchody jubileuszu urodzin związanego przez większą część życia z Wilnem XVIII-wiecznego żydowskiego myśliciela wpisane zostały również do kalendarza rocznic UNESCO.

„Jestem przekonany, że zatwierdzony przez rząd plan działań pozwoli nam głębiej się zapoznać z działalnością światowej sławy Gaona Wileńskiego, szerzej ocenić jego wkład w kontynuację i umacnianie litwackiej tradycji judaizmu. Te ogromne zasoby mądrości są niezwykle ważne zarówno dla historii naszego państwa, jak też tworzenia Litwy współczesnej. Zapraszam wszystkich, którzy są nieobojętni na nasze wielokulturowe dziedzictwo, do udziału w przedsięwzięciach w ramach obchodów Roku Gaona i Roku Historii Żydów na Litwie” – zachęca w komunikacie prasowym pierwszy wicekanclerz rządu Deividas Matulionis.  

Rok Gaona Wileńskiego i Rok Historii Żydów na Litwie jest krokiem na długiej drodze współpracy, którego celem jest nie tylko przywrócenie do litewskiej polityki historycznej składnika historii litwackiej, ale również nawiązanie dialogu pomiędzy społecznościami litwackimi na całym świecie, zaproszenie ich do odwiedzenia miejsc swoich przodków, miejsc, skąd pochodzili światowej sławy działacze kultury, sztuki i nauki, jak również – do poznania współczesnej Litwy.

W 2020 roku zaplanowano m. in. zorganizowanie wystaw – stacjonarnej i wirtualnej – poświęconej postaci Gaona Wileńskiego, odbędą się też międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone piśmiennictwu żydowskiemu na Litwie w XVIII i XIX wiekach oraz skarbom kultury i sztuki litwackiej.

Trwają negocjacje ws. eksponowania na Litwie obrazu Marca Chagalla „Białe ukrzyżowanie”, w Narodowym Muzeum im. Mikołaja Konstantego Čiurlionisa zaplanowano wystawę prac pochodzącego z Wilna Samuela Baka, jak również prace pochodzącego z Wilna jednego z najwybitniejszy XX-wiecznych modernistów Łazarza Segala.

Planowane są również koncerty muzyki fortepianowej i kameralnej poświęcone Jaschy Heifetzowi, Jozefowi Achronowi, George’owi Gershwinowi, koncert z okazji 75. rocznicy urodzin zmarłego w ubiegłym roku wybitnego litewskiego kompozytora żydowskiego pochodzenia Anatolija Szenderowa.

Planowane jest tez wydanie książki „Historia Holokaustu na Litwie”, w której podsumowana zostanie 20-letnia praca Międzynarodowej Komisji ds. Badania Zbrodni Nazistowskiego i Sowieckiego Reżimów Okupacyjnych.

Szczegółowy plan obchodów Roku Gaona Wileńskiego i Roku Historii Żydów na Litwie można znaleźć tutaj.Na podstawie: ELTA, lrv.lt