Rok 2024 rokiem 650. rocznicy urodzin św. Jadwigi Królowej


Na zdjęciu: „Portret królowej Jadwigi Andegaweńskiej” (fragment) pędzla Marcellego Bacciarellego, fot. pl.wikipedia.pl
W tym roku przypada 650. rocznica urodzin św. Jadwigi Królowej – urodziła się 18 lutego (jak się przypuszcza) 1374 roku. W bieżącym roku przypada również 640. rocznica jej koronacji. W sobotę, 8 czerwca, minęła natomiast 27. rocznica kanonizacji Świętej Pani Wawelskiej. W Wilnie pamięć o niej w szczególny sposób czczona jest w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (franciszkańskim) przy ul. Trockiej.
„Już za życia nazywano ją córką Słowa Bożego, tak bowiem rozkochała się w Słowie Bożym i tak się wpatrywała w Serce Zbawiciela, że została Świętą Panią Wawelską. Potrafiła z kontemplacji Serca Jezusowego przechodzić do czynu” – w piątek, 7 czerwca, podczas mszy św. w kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie powiedział ks. dr hab. Stanisław Koczwara, dodając, że z tej kontemplacji zrodziło się „wiekopomne dzieło unii polsko-litewskiej”.

Jak podkreślił, jubileusz 650. rocznicy urodzin św. Jadwigi Królowej trwać będzie przez cały rok, będzie więc czas na rozważanie wielkiego dzieła życia Świętej Królowej.

W Wilnie pamięć o Świętej Pani Wawelskiej w szczególny sposób czczona jest w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (franciszkańskim) przy ul. Trockiej. 21 października 2012 roku poświęcony został tu ołtarz ku czci św. Jadwigi Królowej. Przechowywane są w nim  relikwie Świętej Pani Wawelskiej przekazane do Wilna 12 grudnia 2010 roku przez ówczesnego proboszcza katedry na Wawelu ks. Zdzisława Sochackiego.

Przypomnijmy, Jadwiga z dynastii Andegawenów była córką Ludwika Węgierskiego. W 1384 roku została koronowana na króla Polski, a dwa lata później po koronacji jej męża, wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełły, została królową. 

Kult królowej Jadwigi trwa ponad 600 lat. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się dopiero w XX wieku dzięki staraniom kardynała Adama Stefana Sapiehy, a potem – Karola Wojtyły, późniejszego papieża św. Jana Pawła II.

Papież beatyfikował królową Jadwigę 31 maja 1979 roku, na dwa dni przed I pielgrzymką do Polski, a 8 czerwca 1979 w katedrze wawelskiej odprawił uroczystą mszę św. ku jej czci.

Wkrótce przeprowadzono proces kanonizacyjny na szczeblu diecezjalnym. W grudniu 1996 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła dekret o heroiczności cnót królowej Jadwigi, a cztery miesiące później – dekret stwierdzający cudowny charakter uzdrowienia Anny Romiszewskiej w 1950 roku za przyczyną błogosławionej. 

Kanonizacji dokonał papież św. Jan Paweł II 8 czerwca 1997 roku podczas mszy św. sprawowanej na krakowskich błoniach w obecności ponad miliona ludzi. Na zdjęciu: „Portret królowej Jadwigi Andegaweńskiej” (fragment) pędzla Marcellego Bacciarellego, fot. pl.wikipedia.pl

Królowa Jadwiga, wrażliwa na losy człowieka, niosła pomoc potrzebującym. Pełna wiary i miłości, była bardzo religijna. Zajmowała się działalnością charytatywną, wspomagała chorych i biednych. Ufundowała między innymi szpital w Bieczu, a także wiele kościołów, w tym krakowski kościół ojców karmelitów na Piasku. Doceniając znaczenie nauki dla społeczeństwa, zadbała o odnowienie podupadłej po śmierci Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej. Uzyskała też zgodę papieża na utworzenie fakultetu z teologii. Ponadto zleciła pierwsze w naszej historii tłumaczenie Księgi Psalmów na język polski. Jest to tak zwany Psałterz Jadwigi lub floriański. 

Królowa Jadwiga zajmowała się również działalnością polityczną. Wiosną 1387 roku stanęła na czele wyprawy rycerstwa polskiego i przyczyniła się do ponownego przyłączenia do Polski zajętej przez Węgrów Rusi Czerwonej. Odegrała też ogromną rolę w konflikcie z Krzyżakami, interweniowała w sprawie ich zbrojnych ataków na Litwę. 

Zmarła w opinii świętości 17 lipca 1399 roku w Krakowie.

Na podstawie: inf. wł., PAP, frater.lt