Rok 2019 – Rokiem Litwinów na Świecie


Budynek Sejmu RL, fot. pasauliolietuvis.lt
Sejm Litwy ogłosił, że rok 2019 będzie Rokiem Litwinów na Świecie (Pasaulio lietuvių metai). Ma to związek z przypadającą w tym czasie 70. rocznicą ogłoszenia Karty Litwinów, która stała się podstawą dla założenia Światowej Wspólnoty Litwinów. Za przyjęciem rezolucji w tej sprawie głosowało 104 posłów, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.
W sejmowej rezolucji zostało podkreślone, że działania Światowej Wspólnoty Litwinów w zakresie litewskich historii, języka, kultury, nauki, dziedzictwa, tradycji i zachowania tożsamości narodowej przyczyniły się do stworzenia nowoczesnego państwa litewskiego. Podkreślony został także wkład tej społeczności w przywrócenie Litwie niepodległości oraz jej integrację z europejskimi organizacjami bezpieczeństwa i współpracy: ONZ, UNESCO, NATO czy Unią Europejską.

Inicjator rezolucji Stasys Tumėnas powiedział, że projekt miał na celu wykonanie pięciu zadań: stworzenie warunków dla nowych relacji pomiędzy Litwinami z kraju i zagranicy; kształtowanie świadomości historycznej i szerzenie historycznej wiedzy; promowanie refleksji dotyczącej tożsamości narodowej; wspieranie litewskiej edukacji i kultury, przejęcie dziedzictwa kulturowego i jego współczesna interpretacja; mobilizowanie litewskiej diaspory do działania ważnego dla litewskiej państwowości oraz ciągłości demokracji i niepodległości.

Jak głosi komunikat opublikowany na stronie Sejmu Litwy, przyjętym dokumentem parlament proponuje rządowi utworzenie Komisji ds. Roku Litwinów na Świecie do 1 września br., która przygotuje program obchodów oraz zapewni środki na jego realizaję.

Diasporę litewską tworzy obecnie ok. 1,3 mln Litwinów oraz osób pochodzenia litewskiego. Według raportu Departament Statystyki za lata 2005–2014 co drugi Litwin żyje w Stanach Zjednoczonych, co siódmy – w Rosji, co dziesiąty – w Polsce. Liczne diaspory znajdują się także w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Brazylii, Kanadzie i Niemczech. W Polsce, według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, mniejszość litewska składa się z 7376 osób. 17 lipca obchodzony jest jako Światowy Dzień Jedności Litwinów.

Na podstawie: lrs.lt, osp.stat.gov.lt, stat.gov.pl