Rocznica Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie solecznickim


Fot. brewiarz.katolik.pl
W najbliższą niedzielę, 23 stycznia, Samorząd Rejonu Solecznickiego zaprasza na mszę świętą z okazji rocznicy ogłoszenia Aktu Intronizacji Chrystusa Króla. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 10.30 w Kościele p.w. św. Piotra w Solecznikach.
Decyzja o Intronizacji Chrystusa Króla została podjęta przez Radę Samorządu Rejonu Solecznickiego 29 grudnia ubiegłego roku. Decyzję podjęto jednogłośnie.

Jak mówił wówczas mer Solecznik Zdzisław Palewicz: "Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla naszej społeczności, to uroczysta deklaracja, że jest On naszym Suwerenem i Protektorem".

W czerwcu 2009 roku, Samorząd Rejonu Wileńskiego, jako pierwszy na Litwie, ogłosił Akt Intronizacji Chrystusa Króla. Decyzja podjęto jednogłośnie. "Samorząd dąży do uniknięcia bolesnych błędów, zagrożeń i niebezpieczeństw, pokładając nadzieję w Bożym błogosławieństwie i opiece, wyraża trwanie w tradycjach duchowych oraz nabiera sił do stawienia czoła wyzwaniom, jakie niesie przyszłość" -  powiedziała wtedy Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Pojęcie "intronizacja" oznacza wyniesienie kogoś na tron do godności królewskiej. Ceremonia ta składa się z aktu ustanowienia króla oraz aktu uznania go przez poddanych. Jezus Chrystus, z racji na swą Boską naturę, już jest Królem całego Wszechświata, Panem wszelkiego Stworzenia, jak podaje prolog Ewangelii św. Jana, „przez Niego wszystko się stało”. 

Data: 
23.01.2011 - 10:30 - 11:30