Rezygnacja wicemera z mandatu poselskiego


Jonas Pinskus, fot. darbopartija.lt
Wicemer Wilna Jonas Pinskus zrezygnował ze zdobytego w wyborach parlamentarnych mandatu poselskiego. Startował z listy Partii Pracy. Polityk zamierza pozostać na swoim stanowisku w Samorządzie Miasta Wilna.
Na tegorocznych wyborach parlamentarnych na Litwie odciska się piętno niepowodzeń. Rodzą się coraz to nowe podejrzenia o naruszenia w toku przeprowadzania wyborów i w liczeniu głosów. Ponadto wicemer Wilna Jonas Pinskus złożył do Głównej Komisji Wyborczej wniosek o rezygnację z mandatu poselskiego.

Na liście partyjnej J. Pinskus startował pod numerem 140, później wzniósł się na pozycję 22. „Chciałem się dowiedzieć, jak ludzie mnie oceniają, czy dobrze pracuję. Dzięki wyborcom moja pozycja wzrosła, jestem im za to bardzo wdzięczny. Cenię jednak oba stanowiska. Wykonując swoje obowiązki w Samorządzie Miasta Wilna, rozpocząłem wiele prac, które chciałbym skończyć” - argumentował swój wybór.

W wypowiedzi zaznaczył, że pracy w samorządzie jest obecnie więcej, ponieważ doszły obowiązki zwolnionego ze stanowiska wicemera Romasa Adomavičiusa, oskarżonego o korupcję.

Nazwisko J. Pinskusa występuje na liście osób podejrzanych o kupowanie głosów wśród więźniów. W tej sprawie wszczęto postępowanie przedsądowe. Po rezygnacji jego miejsce w Sejmie Litwy rzekomo ma zająć członkini Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego Vilija Filipovičienė.

Na podstawie: BNS