Reorganizacja szkół w rejonie wileńskim *


Szkoły rejonu wileńskiego zostaną zreorganizowane
Już wkrótce wobec sieci placówek rejonu wileńskiego mają zostać podjęte działania zmierzające do osiągnięcia jak najlepszych wyników w efektywnym zagospodarowaniu środków i pomieszczeń przydzielanych na oświatę. Do 1 września 2010 roku samorząd rejonu wileńskiego zamierza zreorganizować kilka szkół poprzez połączenie ich z innymi lub podzielenie.
Do 1 września br. zreorganizowana będzie tylko jedna szkoła z litewskim językiem nauczania, osiem szkół z polskim, cztery z litewsko-polskim oraz jedna z polskim-rosyjskim. 

Tylko nieliczne szkoły ulegną reorganizacji. Ich kierownicy mają trudności ze skutecznym zarządzaniem placówkami, prowadzeniem obowiązkowych baz danych placówek, operatywnym składaniem sprawozdań statystycznych, borykają się także z problemem zamawiania podręczników i środków multimedialnych.

Mniejsze placówki nie mogą należycie funkcjonować z powodu braku środków, dlatego staną się filiami większych szkół, co będzie dla nich szansą na przetrwanie.

Jednakże mimo reorganizacji uczniowie tych placówek będą kontynuować naukę w swych szkołach w tym samym języku. Połączenie jest jedynie zmianą statusu prawnego szkół – staną się one filiami większych szkół, a więc zarzuty, że litewskie szkoły po przyłączeniu do innych ulegną likwidacji, są bezpodstawne.

Wilnoteka przypomina, że poseł na sejm Gintaras Songaila zarzucił rejonowi wileńskiemu rzekomą próbę likwidacji szkół litewskich poprzez reorganizację placówek oświatowych tego rejonu.

Inf. rej. wileńskiego