Renowacja pałacu Wagnerów


Pałac Wagnerów, fot. salcininkai.lt
W Solecznikach trwa renowacja pałacu Wagnerów. Samorząd Rejonu Solecznickiego przeznaczył na ten cel 379,5 tys. litów. W zabytkowym budynku, którego wnętrza prezentują się bardzo okazale i niewiele ucierpiały w okresie powojennym, mieści się obecnie Szkoła Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki.
Przed dwoma laty ze środków unijnych i samorządowych przeprowadzono rewitalizację parku otaczającego pałac Wagnerów. Celem projektu jest przywrócenie dawnej świetności całemu zespołowi pałacowemu w Solecznikach. Kolejnym etapem projektu jest renowacja samego pałacu. Spółka Šalčininkų statyba, która wygrała przetarg na wykonanie prac renowacyjnych, ma kilka miesięcy na remont dachu i odnowienie elewacji.

Wagnerowie zostali właścicielami majątku Soleczniki około 1823 roku. Witold Wagner z synem Witoldem Marcinem w 1880 roku wybudował w Solecznikach pałac w stylu neorenesansowo-neoklasycystycznym. Na początku XX wieku była to jedna z najokazalszych siedzib ziemiańskich na Wileńszczyźnie, Wagnerowie zaś słynęli ze swej gospodarności. Soleczniki zwiedzały wycieczki zagraniczne, podziwiały osiągnięcia prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego. Melchior Wańkowicz pisał, że „wytwórnia sera szwajcarskiego w Solecznikach pokrywa niemal w całości zapotrzebowanie Warszawy“.

Podczas II wojny światowej i w okresie powojennym dorobek Wagnerów został zniszczony, cenne zbiory sztuki i biblioteka - zrabowane. W pałacu najpierw mieścił się szpital, następnie szkoła muzyczna, obecnie - Szkoła Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki. 

Na podstawie: salcininkai.lt