Remont w Kaplicy Ostrobramskiej – po Opiekach


Kaplica Ostrobramska, fot. wilnoteka.lt
Kuria wileńska poinformowała, że po Opiekach, czyli święcie Matki Boskiej Miłosierdzia rozpoczną się zapowiadane już wcześniej prace w Kaplicy Ostrobramskiej. Mają one na celu ułatwienie dostępu do niej dla osób niepełnosprawnych. Koszty renowacji wyniosą ponad 2 mln euro.


Wsparcie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację projektu renowacji Kaplicy Ostrobramskiej i kościoła św. Teresy Ministerstwo Kultury zatwierdziło jeszcze latem 2017 roku, podkreślając konieczność zachowania tego unikalnego obiektu dziedzictwa sakralnego i lepszego dostosowania do potrzeb odwiedzających to miejsce pielgrzymów i turystów.

Remont w Kaplicy Ostrobramskiej rozpoczął się w ubiegłym roku, przed wizytą papieża Franciszka, ale najważniejsze prace mają ruszyć dopiero po 17 listopada, czyli po zakończeniu Opiek. Najważniejsze wileńskie uroczystości ku czci Matki Bożej Miłosierdzia w tym roku odbędą się 10-17 listopada.

Służba Ekonoma Archidiecezji Wileńskiej podpisała umowę z wykonawcą prac, spółką HSC Baltic. Prace mają być wykonane do końca 2020 roku. Projekt zakłada odnowienie fasady, okien i okiennic Kaplicy Ostrobramskiej, poprawę systemu wentylacji. Słynący łaskami Obraz Matki Miłosierdzia zostanie zabezpieczony specjalnym szkłem ochronnym. Planowane jest urządzenie ekspozycji ze skarbca Kaplicy Ostrobramskiej.

Stworzona zostanie możliwość odwiedzania kaplicy przez osoby niepełnosprawne – zostanie zbudowana specjalna winda.

Kościół pw. św. Teresy również czeka renowacja. Odnowione zostaną witraże, odrestaurowane będą malarstwo ścienne, sklepienia, okna i główne drzwi wejściowe, część piwnicy pod kościołem dostosowana zostanie do potrzeb pielgrzymów. W galerii łączącej kościół z Kaplicą Ostrobramską w wydzielonym specjalnie pomieszczeniu znajdzie się miejsce dla odrestaurowanych organów. W kościele, galerii i kaplicy ma być zainstalowany spójny system audio-wideo.

Na podstawie: vilnensis.lt