Relikwie świętych Kościoła katolickiego trafiły do Podbrodzia


Podczas uroczystości w kościele w Podbrodziu, fot. wilnoteka.lt
Do kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Podbrodziu wprowadzone zostały relikwie sześciu świętych. Uroczystość została połączona z odpustem parafialnym i udzieleniem sakramentu bierzmowania oraz pożegnaniem z proboszczem ks. Deimantasem Braziulisem i wikariuszem ks. Danielem Narkunem, którzy zostali skierowani do pracy w innych parafiach.
W lipcu 2017 r. z  okazji odpustu Matki Boskiej Królowej Rodzin i 10-lecia konsekracji świątyni do podbrodzkiego kościoła wniesione zostały relikwie św. Jana Pawła II i św. Kazimierza. Podczas tegorocznego odpustu odbyło się uroczyste przyjęcie relikwii św. brata Alberta Chmielowskiego, św. s. Faustyny Kowalskiej, bł. ks. Michała Sopoćki, św. Maksymiliana Kolbego, św. s. Urszuli Ledóchowskiej i bł. Jerzego Matulewicza.

„Mamy w Podbrodziu taki plan pastoracyjny – budowania wspólnoty w oparciu o Miłosierdzie Boże. Święci związani z Miłosierdziem Bożym, potrzebują od nas wysiłku zgłębiania ich życia i zarazem przenoszenia ich czynów do naszego życia, przepajania naszej codzienności duchem ufności w Miłosierdzie Boże” – w maju br., po ceremonii przekazania relikwii św. Faustyny w sanktuarium w Łagiewnikach, powiedział ks. Daniel Narkun.Wcześniej, jeszcze w styczniu, siostry ze zgromadzenia albertynek w Krakowie przekazały podbrodzianom relikwie św. brata Alberta Chmielowskiego. „Byliśmy z proboszczem w Zakopanem, w pustelni zgromadzenia albertynów i albertynek. Pomysł sprowadzenia relikwii do Podbrodzia przyszedł dzięki jakiemuś natchnieniu wewnętrznemu, ale też dzięki siostrom, które opowiedziały nam o tym świętym, bardzo pomocnym w kryzysach, a nasza parafia przeżywała wówczas pewien kryzys. Jednocześnie jest to święty, który poświęcił się pracy dla osób biednych, a jego mottem były słowa: „Być dobrym jak chleb”. Jeszcze w tym samym miesiącu w Krakowie odbyło się przekazanie relikwii” – powiedział Wilnotece ks. Daniel. 

W lutym razem z młodzieżą z podbrodzkiej parafii w kurii białostockiej ks. Daniel odebrał relikwie bł. ks. Michała Sopoćki. Z Niepokalanowa do Podbrodzia trafiły relikwie św. Maksymiliana Kolbego, ze zgromadzenia siostr urszulanek w Warszawie – św. Urszuli Ledóchowskiej, natomiast w Mariampolu przedstawiciele parafii odebrali relikwie bł. Jerzego Matulewicza.Jak tłumaczy ks. Daniel, wszyscy wymienieni święci i błogosławieni są ze sobą związani: „Wezwanie św. Jana Pawła II brzmiało: Totus Tuus, Maryjo, a św. Kazimierz również niósł przez życie orędownictwo Matki Bożej. Bł. Michał Sopoćko, ojciec duchowy św. Faustyny, był orędownikiem Miłosierdzia Bożego, a św. Maksymilian Kolbe, oddając swoje życie za bliźniego dokonał miłosierdzia, które było przesłaniem św. Faustyny. Św. Urszula też nieprzypadkowo trafiła do Podbrodzia, bo sama doświadczyła losu uchodźcy: została wydalona z Rosji, pracowała w Szwecji, Danii”.

W kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Podbrodziu zawieszone zostały obrazy i ikony przedstawiające świętych. Ich poświęcenia dokonał biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis

Księża Deimantas Braziulis i Daniel Narkun planowali umieścić relikwie i obrazy w kaplicy w dolnej części kościoła, ale nie zdążyli – decyzją kurii wileńskiej zostali skierowani do pracy w innych parafiach. Ks. Deimantas Braziulis został przeniesiony do parafii w Hoduciszkach. Ks. Daniel Narkun jest obecnie wikariuszem w parafii pw. Wszystkich Świętych w Wilnie, pełni też rolę opiekuna duchowego Centrum Młodzieży Archidiecezji Wileńskiej. Parafię w Podbrodziu objął ks. dr Włodzimierz Sołowiej.

Położenie kamienia węgielnego i poświęcenie fundamentów kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Podbrodziu odbyło się w 2006 r. Zanim został zbudowany, katolicy gromadzili się w niewielkim kościółku pw. św. Jozafata Kuncewicza, zbudowanym w 1910 r. jako cerkiew prawosławna. W 1927 r. został on zaadaptowany na potrzeby katolików. Uroczysta konsekracja nowego kościoła w Podbrodziu odbyła się 4 listopada 2007 r. z udziałem JE metropolity wileńskiego kardynała Audrysa Juozasa Bačkisa. Stary budynek Kościół katolicki zwrócił wspólnocie prawosławnej.Na podstawie: inf.wł.
Zdjęcia: Jan Wierbiel, Ara Nersisian, archiwum ks. Daniela Narkuna
Montaż: Jan Volenski