Religijność Europejczyków


Ostra Brama, fot. Wilnoteka.lt/ Eryk Iwaszko
Amerykańskie Pew Research Center przeprowadziło badania poziomu religijności w 34 europejskich krajach. Liderem rankingu okazała się Rumunia. Litwa znalazła się na 13. miejscu, Polska zajęła 8. pozycję. Najmniej osób wierzących jest w Estonii.


Badacze pytali respondentów, jak często uczestniczą w religijnych ceremoniach i modlą się, o wiarę w Boga i ocenę ważności religii w życiu.

Rezultaty badania amerykańskiego centrum badawczego pokazują, że 21 proc. mieszkańców Litwy można uznać za osoby bardzo religijne. Przynajmniej 27 proc. z nich przynajmniej raz w miesiącu chodzi do kościoła na mszę; 15 proc. respondentów przyznało się do wiary w Boga i codziennych modlitw. Dało to Litwie 13. pozycję w rankingu.

Według badań w naszej części Europy zwiększonym poziomem religijności charakteryzują się mieszkańcy Polski (8. miejsce) i Ukrainy (11. miejsce). W Europie największy odsetek mieszkańców regularnie uczęszcza na msze w Polsce – 61 proc.

Na czele rankingu stoi Rumunia oraz sąsiadująca z nią Mołdawia, która, choć była częścią ZSRR, zachowała wysoki poziom religijności. Bardzo religijne są kraje Kaukazu Południowego Gruzji i Armenia oraz Grecja.

Najmniej religijne są kraje centrum Europy: Francja, Niemcy, kraje Beneluksu, a także Czechy. Jednak najwyższą pozycję wśród ateistów zajęła Estonia.

Na podstawie: pewresearch.org