Rekrutacja uzupełniająca na uczenie wyższe


Fot.smm.lt
W poniedziałek, 12 sierpnia, w kraju rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na uczelnie wyższe. Podania można składać do czwartku. Do obsadzenia pozostało 907 wolnych miejsc finansowanych przez państwo na uniwersytetach i 1 133 – w kolegiach.


Uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej mogą zarówno ci, którzy swoje podanie już zarejestrowali w ogólnym systemie rekrutacyjnym jak też osoby, które się nie rejestrowały wcześniej. Na tym etapie składa się podanie, w którym można wskazać nie więcej niż sześć kierunków studiów, na które się pretenduje. Natomiast ci, którzy już podpisali umowy w sprawie miejsc finansowanych przez państwo bądź mają zapewnione stypendia, mogą pretendować tylko na miejsca płatne.

We wtorek i środę w szkołach wyższych będą się odbywały egzaminy wstępne na niektóre studia pedagogiczne i z dziedziny sztuki. W środę zostaną przeprowadzone oceny motywacyjne dla ubiegających się o miejsce na studiach edukacyjnych.

Zaproszenia na studia zostaną wysłane drogą mailową we czwartek do południa. Podpisywanie umów przewidziane jest w przyszłym tygodniu. 

W tym roku, w ramach ogólnego systemu rekrutacyjnego, na studia do szkół wyższych w kraju dostało się już ponad 18,5 tys. studentów.

Na podstawie bns.lt, smm.lt