Rekrutacja na studia wyższe w Polsce


Konsulat RP w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, że w dniach 12-30 marca 2012 roku, w godzinach od 9 do 13, będą przyjmowane kwestionariusze wraz z kompletem wymaganych dokumentów do rekrutacji na studia wyższe w Polsce na rok akademicki 2012/2013.
Więcej informacji na temat warunków rekrutacji, zasad przyjmowania przez Ambasadę RP w Wilnie kwestionariuszy i wymaganych dokumentów, przedmiotów, z jakich będą przeprowadzane sprawdziany testowe itp. znajdą Państwo w zakładce Sprawy bieżące - studia w Polsce na stronie internetowej www.wilnokg.polemb.net

Wymagane dokumenty przy rekrutacji na studia w Polsce objęte stypendium rządu RP


1. Kwestionariusz (należy wypełnić dużymi literami) wypełniony w 2 egzemplarzach (z naklejonymi fotografiami). Imię i nazwisko pisane jak w litewskim dokumencie tożsamości
2. Oświadczenie (wypełnione i czytelnie podpisane); w przypadku osób niepełnoletnich podpisane również przez rodziców
3. Wykaz stopni z I semestru 12 klasy (w jęz. polskim)
4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku ( w jęz. polskim lub przetłumaczone na jęz. polski przez tłumacza)
5. Próbki prac lub kasety z nagraniami - w przypadku kandydatów na studia artystyczne (kandydat sam dostarcza próbki do uczelni w Polsce)
6. Inne dokumenty, na przykład opinia organizacji polonijnej, wychowawcy (w jęz. polskim)
7. Potwierdzenie polskiego pochodzenia (Karta Polaka) lub świadectwo urodzenia - przetłumaczone na jęz. polski
8. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studia w Polsce - dotyczy kandydatów niepełnoletnich ( w jęz. polskim)

Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej http://www.buwiwm.edu.pl

Komentarze

#1 Gdzie w Klajpedzie mozna

Gdzie w Klajpedzie mozna uzyskac info nt rekrutacji. Jest tu konsulat ( honorowy) i juz od dwóch miesiecy caluje klamku.

#2 Poziom nauki na UJ czy UW

Poziom nauki na UJ czy UW jest najnizszy w Europie. Szkoda czasu. Toks koks esu.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.