Rekrutacja na studia w Suwałkach


Fot. wspolczesna.pl
Rekrutacja do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. profesora Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach trwa do 20 września. Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatnych studiach I i II stopnia. Szkoła przyjmuje wszystkie osoby ze zdaną maturą i Kartą Polaka.
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. profesora Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach utworzona została na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku.

Położona jest w Suwałkach, 70-tysięcznym mieście, stolicy subregionu województwa podlaskiego, znajdującego się w strefie transgranicznej trzech państw: Litwy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja). PWSZ jest jedną z największych publicznych uczelni w regionie. Posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia na większości kierunków, nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Nowe kierunki:
pedagogika (II st., magisterskie), produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych (I stopnia, inżynierskie).

Uwaga nowość:
studia dualne na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji – płatne staże, student otrzymuje 2500 zł za miesiąc stażu w przedsiębiorstwie + atrakcyjne kursy certyfikowane.

Na wszystkich kierunkach płatne praktyki pilotażowe – student otrzymuje 2300 zł co miesiąc przez 5 miesięcy praktyki + zwrot kosztów dojazdu + ubranie i wyposażenie na praktykę.

Wsparcie dla studentów pielęgniarstwa pod warunkiem podjęcia pracy 800+ na studiach i 1000+ przez pierwsze dwa lata pracy + atrakcyjne kursy certyfikowane.

Rekrutacja na studia w Suwałkach
Suwałki
Rekrutacja do 20 września
Data: 
11.09.2018 - 10:00