Rekrutacja na studia w Filii UwB w Wilnie


Fot. organizatorów
Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny prowadzi 3-letnie studia licencjackie na kierunkach: ekonomia, europeistyka i informatyka, 2-letnie studia magisterskie na kierunku: ekonomia.


Należy przynieść następujące dokumenty:

 1. świadectwo dojrzałości na studia licencjackie, (dyplom licencjacki na studia magisterskie);
 2. dowód osobisty (asmens tap. kort) lub paszport;
 3. zaświadczenie lekarskie (z dopisem „Mokytis ir sportuoti gali”);
 4. metryka urodzenia (gimimo liudijimas);
 5. opłata rekrutacyjna – 23 euro.

Można dokonać rejestracji poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów samodzielnie, a po dokonaniu rejestracji w systemie IRK wysłać pod adres rekrutacja@uwb.lt następujące dokumenty:

 • ankietę kandydata pdf ze zdjęciem (IRK) skan lub zdjęcia:
 • świadectwa dojrzałości na studia licencjackie, (dyplom licencjacki na studia magisterskie);
 • dowodu osobistego (asmens tap. kort) lub paszportu;
 • zaświadczenia lekarskiego (z dopisem „Mokytis ir sportuoti gali”);
 • metryki urodzenia (gimimo liudijimas);
 • opłaty rekrutacyjnej – 23 euro.

Gavėjo pavadinimas: BALSTOGĖS UNIVERSITETO FILIALAS „EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS”
Gavėjo sąskaitos numeris: LT59 7044 0600 0611 0812
Mokėjimo paskirtis: STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA (asmens kodas, vardas pavardė)

Uwaga! Prośba o wysyłanie wszystkich dokumentów razem i zapakowanie do rar albo zip, prośba także, by podpisać to swoim imieniem i nazwiskiem.

Etapy postępowania rekrutacyjnego w Filii UwB w Wilnie, Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym

 • Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów. 05.06- 22.08.2020 r.
 • Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych). 24.08.2020 r.
 • Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału. 25-26.08.2020 r.


Info. na podstawie Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Data: 
20.08.2020 - 09:00 - 10:00