Rekrutacja do IV edycji programu „Aktywni dla Polski” – 2021!


Mat. prom. organizatorów
Instytut im. Generała Władysława Andersa pragnie serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w IV edycji „Aktywnych dla Polski” – Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego!Poprzez Program Stypendialny chcą budować więzi pomiędzy młodym pokoleniem Polaków w kraju i poza jego granicami, dlatego do uczestnictwa i wspólnego podnoszenia kompetencji oraz lepszego poznania polskiej historii i kultury zapraszają aktywne osoby z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy.

Głównym punktem programu jest 10-dniowy, w pełni opłacony pobyt w Lublinie wypełniony cyklem warsztatów, zajęć, wycieczek i wizyt studyjnych.

Planowany termin realizacji projektu to 14-23 września 2021 roku. W związku z możliwymi obostrzeniami epidemicznymi termin realizacji może ulec zmianie. Dla osób nie mogących z przyczyn epidemicznych przyjechać do Lublina planują realizację programu w wersji hybrydowej.

Zasady aplikowania do programu są proste: wystarczy wypełnić odpowiednie zgłoszenie i przesłać je w formie skanu lub zdjęcia na wskazany adres. Uczestnicy zostaną wyłonieni w drodze konkursu spośród przesłanych zgłoszeń!

Wszelkie szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie

Inf. na podstawie instytutandersa.org.pl

 

Data: 
14.09.2021 - 11:00 - 23.09.2021 - 10:00