Rekonstrukcja polskiego rządu


Fot. prezydent.pl/Jakub Szymczuk
Prezydent Andrzej Duda powołał nowych ministrów w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Wicepremierem został Jacek Sasin, szefem MSWiA – Elżbieta Witek, ministrem finansów – Marian Banaś, ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej – Bożena Borys-Szopa, a szefem MEN – Dariusz Piontkowski.
Jacek Sasin został powołany na stanowisko wicepremiera, szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Elżbieta Witek obejmie stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji, zastępując Joachima Brudzińskiego. Marian Banaś zastąpi pochodzącą z Dyneburga Teresę Czerwińską, która jako jedyna w gronie odwołanych dziś ministrów nie otrzymała mandatu do Parlamentu Europejskiego. Nowym ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, w miejsce Elżbiety Rafalskiej, została Bożena Borys-Szopa. Dariusz Piontkowski został powołany na stanowisko ministra edukacji narodowej, zastępując Annę Zalewską. Nowe stanowiska ministrów – członków Rady Ministrów otrzymali również szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk i Michał Woś.

Podczas uroczystości powołania nowych ministrów w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, prezydent Andrzej Duda gratulował nowym ministrom nominacji. Prezydent dziękował też premierowi i ministrom za to, że przyjmują na siebie trud i wielką odpowiedzialność związane z udziałem w rządzeniu Rzeczpospolitą na najwyższym poziomie. „Jestem przekonany, że państwo tym działaniom i zadaniom podołacie” – oświadczył prezydent.

„Przed momentem podziękowałem i pożegnałem państwa ministrów i panią premier, którzy zmierzają w tym momencie do nowych zadań – zadań europejskich, innych zadań, nowych zadań, ciekawych zadań, które – jestem przekonany – przyniosą im także osobisty rozwój” – mówił Andrzej Duda.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że ogromnym zaszczytem była dla niego współpraca z premier Beatą Szydło oraz ministrami Elżbietą Rafalską, Anną Zalewską, Teresą Czerwińską, Beatą Kempą oraz Joachimem Brudzińskim.

Rano dotychczasowa wicepremier Beata Szydło poinformowała, że piastowaną przez nią dotychczas funkcję szefa Komitetu Społecznego Rady Ministrów objął wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

W piątek nowo wybrani europosłowie, w tym wszyscy ministrowie rządu premiera Mateusza Morawieckiego, którzy uzyskali mandaty, odebrali z rąk p.o. szefa PKW Wiesława Kozielewicza zaświadczenia o wyborze do PE.

Na podstawie: PAP, IAR, prezydent.pl