Rekompensaty dla handlujących na targowiskach


Fot. buhalterija.lt
Handlowcy na targowiskach, którzy ucierpieli wskutek koronawirusa, otrzymają zwrot opłaty targowej. Nie dotyczy to osób handlujących artykułami spożywczymi. Wysokość rekompensaty wyniesie 300 euro. Rząd przeznaczył na ten cel 6 mln euro. Wnioski należy złożyć do 16 września.
 


 

Drobni przedsiębiorcy handlujący na targowiskach artykułami przemysłowymi otrzymają zwrot opłaty targowej. Wnioski można składać już od czwartku, 9 czerwca, za pośrednictwem elektronicznego systemu „Mano VMI”. Państwowa Inspekcja Podatkowa poinformowała, że rekompensaty w wysokości 300 euro mogą otrzymać przedsiębiorcy handlujący na targowiskach. Nie dotyczy to osób sprzedających artykuły spożywcze.
 
O rekompensatę mogą wnioskować przedsiębiorcy, których biznes ucierpiał z powodu pandemii. Mają one spełnić określone kryteria, takie jak dalsze prowadzenie działalności, złożenie deklaracji podatkowej za ubiegły rok.
 
Odpowiedni wniosek należy złożyć do 16 września br. Inspekcja podatkowa podkreśla, że handlowcy, którzy zapłacili opłatę handlową w wysokości poniżej 300 euro, nadpłaty nie będą musieli zwracać. Pieniądze te bądą mogli wykorzystać na przykład na rozwój działalności.
 
Na wypłacenie rekompensat rząd przyznał 6 mln euro.
 
Na podstawie: bns.lt, vz.lt