Rekolekcje dla kobiet „Tożsamość i misja kobiety odkrywana z Maryją”


Fot. organizatorów
10-12 maja 2019 r., w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Wilnie (ul. Pranciškonų 1) odbędą się rekolekcje dla kobiet „Tożsamość i misja kobiety odkrywana z Maryją”. Prowadzi: Irena Neumueler teolog, trener rozwoju osobistego, doradca chrześcijański.

Rekolekcje „Tożsamość i misja kobiety odkrywana z Maryją” pozwolą nam głębiej poznać siebie, by przeżywać swego życia zgodnie z chrześcijańską tożsamością, co wcale nie jest takie oczywiste dla większości wierzących. W oparciu o Słowo Boże powiedzą kim jesteśmy w oczach Boga i jak Bóg chce doprowadzić nas do tej pełni, którą zamierzył w swoim planie w momencie powołania nas do życia. Będą chciały na nowo obudzić w sobie wiarę, by żyć  w mocy Ducha i z pasją dla Chrystusa, żyć w miłości przyjmowanej i dawanej, jak uczyniła to Maryja. W przyjaznej kobiecej atmosferze i w duchu modlitwy, poznają siebie w trzech kobiecych płaszczyznach: córki – umiłowanej, oblubienicy – wybranej i matki – dającej życie. Na tej drodze przewodnikiem będą dla nas kobiety biblijne, a szczególnie Maryja, które uczą nas życia w obecności Bożej i wypełnienia swojej misji. Za ich przykładem pójdą w głąb siebie, by przyjąć moc uzdrowienia w miejscu zagubienia, nieznajomości, czy niezrozumienia.

Cele:
  • Otrzymasz nowe spojrzenie na siebie - powie kim jesteś w oczach Boga, jaką On ciebie widzi i jakie piękne życie zaplanował dla ciebie.  
  • Obudzisz w sobie wiarę w swoją wartość, moc do życia i tworzenia – powie jak wykorzystać swoją kobiecą naturę i dary duchowe, by wejść na drogę wewnętrznego rozwoju i realizacji swojej misji. 
  • Uwolnisz się od fałszywych przekonań, obciążeń życiowych, by wejść w miejsce wyznaczonej przez Boga pełni i obfitości. 
  • Powie jak doświadczyć uzdrawiającej mocy Boga, aby żyć w wolności.
  • Nauczysz się dbania o siebie, słuchania swego serca i korzystania z „nieograniczonych zasobów”, które są w twoim zasięgu.
Dla kogo: Zapraszają kobiety (dziewczyny, żony, matki, córki, wdowy) w każdym wieku, które chcą żyć tą pełnią którą Bóg zamierzył dla Ciebie i włożył w twoje serce; chcą znaleźć drogę do siebie samej, a jednocześnie żyć w obecności Bożej; chcą żyć zgodnie ze swoją tożsamością w mentalności zwycięstwa i wolności.

Rozpoczęcie: 10 maja (piątek) o godz. 18.00;  Zakończenie – 12 maja (niedziela) o godz. 14.00; Rekolekcje będą prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski.

Ofiara za uczestnictwo – 30 euro - prośba przynieść do klasztoru, gab. nr. 210;  I–V,  godz. 10-17;  lub na początek rekolekcji.
 
Zapisy: Ona, tel. 8 603 66893, e-mail: juronam@yahoo.com; Ewa, tel. 8 655 52646
 
Rekolekcje dla kobiet „Tożsamość i misja kobiety odkrywana z Maryją” 
Klasztor Ojców Franciszkanów w Wilnie
10-12 maja 2019 r.
Ofiara za uczestnictwo – 30 euro
Data: 
10.05.2019 - 18:00 - 12.05.2019 - 14:00