Rejon wileński: usługa osobistego asystenta osób niepełnosprawnych


Fot. vrsa.lt
Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego oferują nową usługę – osobistego asystenta dla osób niepełnosprawnych – poinformował Samorząd Rejonu Wileńskiego. Wnioski można już składać


Osobisty asystent ma zapewnić osobie niepełnosprawnej pomoc (do 4 godzin dziennie) w codziennym funkcjonowaniu w domu i przestrzeni publicznej, tym samym umożliwiając mu większą samodzielność i wykonywanie podstawowych czynności związanych z higieną osobistą, odżywianiem, poruszaniem się, relacjami społecznymi.

Takie wsparcie ma pomóc osobom niepełnosprawnym w funkcjonowaniu w społeczeństwie i zintegrowaniu się z nim, a także umożliwić bardziej aktywny i samodzielny tryb życia.

Prawo do ubiegania się o osobistego asystenta mają mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy ukończyli 16 lat, posiadają Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy, a także potrzebują takiej pomocy. Pierwszeństwo w otrzymaniu asystenta mają osoby uczące się, pracujące lub szukające pracy, czekające na miejsce w placówce opieki społecznej lub z niej wracające.

W sprawie przyznania osobistego asystenta należy zwracać się do Centrum Usług Rejonu Wileńskiego lub do starostwa, na terenie którego jest się zameldowanym. W tym celu należy wypełnić specjalny wniosek dostępny na stronie samorządu oraz dokumenty potwierdzające tożsamość, stopień niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz inne dokumenty potwierdzające priorytetowy charakter prośby (np. Kopia zaświadczenia o statusie ucznia lub studenta, zaświadczenie od pracodawcy, kopia wniosku o przyznanie usług socjalnych).

Usługa osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej dostępna jest także w innych samorządach. W Wilnie można z niej korzystać od września minionego roku w ramach programu „Świadczenie kompleksowych usług rodzinnych w Wilnie”.

Na podstawie: vrsa.lt, vilnius.lt