Reforma nadleśnictw sprzeczna z Ustawą Zasadniczą


Fot. vivmu.lt
Zatwierdzone przez Sejm RL w 2017 r. poprawki do Ustawy o lasach uprawomaniające reformę nadleśnictw jest sprzeczna z Ustawą Zasadniczą – brzmi werdykt Sądu Konstytucyjnego. SK ogłosił we wtorek, że tryb pilny, w jakim zostały przyjęte poprawki, może być stosowany jedynie w przypadkach wyjątkowych – konstytucyjnie uzasadnionych, na przykład w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.


Zmiany w ustawie, które zostały uznane za sprzeczne z Konstytucją nie będą mogły obowiązywać od dnia oficjalnego ogłoszenia decyzji Sądu Konstytucyjnego. SK odroczył przedstawienie oficjalnego orzeczenia do 2 grudnia br.

Wniosek do Sądu Konstytucyjnego złożyło trzydziestu posłów z frakcji opozycyjnych. W opinii parlamentarzystów, projekt Ustawy o lasach nie został właściwie oceniony pod kątem prawa, nie przedstawione zostały wnioski w sprawie możliwych działań antykorupcyjnych. Zabrakło też konkretnych ustaleń prawnych dotyczących na przykład kryteriów, na podstawie których ma być ustalana liczba nadleśnictw.

Przeciwnicy reformy leśnej decyzję Sądu Konstytucyjnego uważają za słuszną, mają jednak wątpliwości co do środków jej realizacji. Rimantas Braziulis, szef spółki Lietuvos žaliųjų judėjimas twierdzi, że pośpiech w przyjęciu poprawek do Ustawy o lasach wywołany jest dostosowaniem się do interesów wpływowych grup biznesowych. 

Państwowa spółka Valstybinių miškų urėdija, w skład której weszły 42 nadleśnictwa, została zarejestrowana w styczniu ubiegłego roku. Wcześniej – w lipcu 2017 r. sejm wyraził zgodził na likwidację Generalnego Nadleśnictwa. Wówczas parlament wyraził też zgodę na to, by handel drewnem z lasów państwowych odbywał się na aukcjach elektronicznych. 

Na postawie: bns.lt, vivmu.lt, inf wł.