Referendum ws. podwójnego obywatelstwa – w maju 2019 roku


Budynek Sejmu Litwy, fot. wilnoteka.lt
Referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa odbędzie się w maju 2019 r. razem z wyborami prezydenckimi. Taką decyzję podjął Sejm Litwy podczas czwartkowego posiedzenia. Uchwała została przyjęta głosami posłów należących do rządzącej większości. Za głosowało 66 posłów, 4 wstrzymało się od głosu.
Przed głosowaniem sejmową salę posiedzeń opuścili przedstawiciele opozycji – w ten sposób zademonstrowali swój sprzeciw wobec naruszeń proceduralnych, które ich zdaniem miały miejsce podczas głosowania poprawek ustawowych w sprawie wydatków na obronę i finansowania nowych partii.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, podczas referendum obywatele Litwy będą musieli wyrazić zgodę na dokonanie zmian w 12 artykule Konstytucji, który miałby brzmieć następująco: „Obywatelstwo Republiki Litewskiej nabywa się przez sam fakt urodzenia oraz na innych zasadach określonych w ustawie konstytucyjnej. Obywatel Republiki Litewskiej z pochodzenia, który otrzymał obywatelstwo wybranego państwa spełniającego określone w ustawie konstytucyjnej kryteria integracji europejskiej i transatlantyckiej, nie traci obywatelstwa Republiki Litewskiej. W innych przypadkach obywatel Republiki Litewskiej nie może być jednocześnie obywatelem również innego państwa z wyjątkami przewidzianymi w ustawie konstytucyjnej. Tryb nadawania i pozbawiania obywatelstwa określa ustawa konstytucyjna”.

Referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa odbędzie się 12 maja i 26 maja 2019 r. razem z pierwszą i drugą turą wyborów prezydenckich. Przyjęte w drodze referendum poprawki do konstytucji miałyby wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Sejm zamierza się jeszcze zwrócić się do Sądu Konstytucyjnego, by ten ocenił zgodność referendum ws. podwójnego obywatelstwa z Ustawą Zasadniczą. Projekt nie został jednak podczas czwartkowego posiedzenia zgłoszony pod obrady.

Przedstawiciele opozycji oraz były sędzia Sądu Konstytucyjnego Vytautas Sinkevičius mają wątpliwości odnośnie tego, czy decyzja sejmu o zorganizowaniu referendum w ciągu dwóch dni z dwutygodniową przerwą nie narusza zasady konstytucyjnego równouprawnienia osób. Chodzi o to, że osoby, które będą głosowały w drugim dniu referendum będą miały więcej informacji o nim niż ci, którzy głosowali w pierwszym dniu.

Obecnie podwójne obywatelstwo mogą mieć jedynie ci obywatele, którzy wyjechali z Litwy przed odzyskaniem niepodległości oraz ich potomkowie. Przewidziano również wyjątki, które zakładają, że podwójne obywatelstwo mogą zachować urodzone za granicą dzieci, jeżeli obywatelstwo innego kraju nabyli poprzez urodzenie, jak również ci, którzy automatycznie nabyli inne obywatelstwo poprzez zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem innego kraju.

Na podstawie: BNS, lrs.lt