Referendum ws. podwójnego obywatelstwa odbędzie się 12 maja 2024 roku


Fot. BNS
Referendum ws. wielokrotnego obywatelstwa odbędzie się 12 maja 2024 roku. Stosowną uchwałę we wtorek, 23 maja, przyjął sejm. Za przyjęciem uchwały głosowało 111 posłów, nikt nie głosował przeciwko, 5 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Referendum miałoby się odbyć razem z wyborami prezydenckimi.
W referendum obywatele będą głosowali ws. następującego założenia Konstytucji: „Obywatelstwo Republiki Litewskiej nabywa się przez urodzenie oraz w innych określonych w ustawie konstytucyjnej przypadkach i trybie. Ustawa konstytucyjna określa również przypadki i tryb utraty obywatelstwa Republiki Litewskiej”.

W ten sposób z Ustawy Zasadniczej zostałby wykreślony zakaz posiadania podwójnego obywatelstwa.

Szczegółowe warunki, tryb nabycia i utraty podwójnego obywatelstwa oraz inne związane z tym kwestie określałaby ustawa konstytucyjna. Jej projekt został już przygotowany i zarejestrowany w bazie projektów aktów prawnych.

Zmiana Konstytucji ws. podwójnego obywatelstwa zostanie przyjęta, jeżeli opowie się za nią ponad połowa obywateli mających prawo do głosowania i wniesionych do spisu wyborców.

Jak informowała wcześniej przewodnicząca grupy roboczej przygotowującej inicjatywę referendum Dalia Asanavičiūtė, byłoby to ponad 1,1 mln obywateli Litwy.

W 2019 roku razem z wyborami prezydenckimi odbyło się referendum, mające na celu rozszerzenie możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa, nie wystarczyło jednak głosów do przyjęcia takiego założenia.

Osoby, które wyemigrowały z Litwy po 11 marca 1990 roku, obecnie za kilkoma wyjątkami, nie mogą posiadać podwójnego obywatelstwa.

Sąd Konstytucyjny wyjaśnił, że jedynie poprzez zmianę Konstytucji w drodze referendum może się pojawić możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa dla obywateli Litwy, którzy po odzyskaniu przez Litwę niepodległości nabyli obywatelstwo innych państw.

Na podstawie: bns.lt