Referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa 12 maja przyszłego roku?


Fot. efhr.eu
Grupa 60 posłów zgłosiła projekt uchwały o przeprowadzeniu referendum ws. uprawomocnienia na Litwie podwójnego obywatelstwa w przyszłym roku 12 maja.
W zgłoszonym projekcie proponuje się usunięcie z Konstytucji zapisu o zakazie posiadania podwójnego obywatelstwa i wniesienie do ustawy zasadniczej zapisu, iż "obywatelstwo Republiki Litewskiej nabywa się przez urodzenie oraz na innej podstawie w sposób określony w ustawie konstytucyjnej”.

Zgodnie z propozycją, to ustawa konstytucyjna określałaby „szczegółowe warunki, procedury i inne sprawy związane z nabyciem i utratą podwójnego obywatelstwa”.  

Referendum w sprawie uprawomocnienia podwójnego obywatelstwa zostało zorganizowane w 2019 r. jednocześnie w wyborami prezydenckimi, ale zabrakło wówczas wystarczającej liczby głosów, by uchwalić takie prawo.

Aby zmienić zapis w Konstytucji, wymagane jest, by opowiedziała się za tym ponad połowa uprawnionych do głosowania.

Ustanowienia podwójnego obywatelstwa domagają się przede wszystkim ci, którzy wyjechali z kraju po odzyskaniu niepodległości 11 marca 1990 roku. Sąd Konstytucyjny wyjaśnił, że jedynie referendum zmieniające Konstytucję może otworzyć możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa.

Na podstawie: BNS