Raport o stanie cyberbezpieczeństwa na Litwie


Prezentacja raportu o cyberbezpieczeństwie, fot. kam.lt
Stan bezpieczeństwa cybernetycznego Litwy w 2017 roku poprawił się, ale wzrosła liczba cybernetycznych ataków – wykazał zaprezentowany w czwartek, 22 marca raport Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, NKSC) przy Ministerstwie Ochrony Kraju. Prognozy przewidują, że w tym roku tego rodzaju ataków będzie jeszcze więcej.
Minister ochrony kraju Raimundas Karoblis podkreślił, że w 2017 roku uczyniono duży krok w sprawie poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego – udało się zaimplementować konsolidację funkcji cyberbezpieczeństwa.

„Obecnie wszystkie funkcje bezpieczeństwa cybernetycznego działają na zasadzie jednego okienka – zapewnia to więcej jasności dla wszystkich podmiotów. Konsolidacja funkcji znacząco wzmocniła również naszą wydajność, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykryć więcej incydentów cybernetycznych, szybciej na nie reagować i zapobiegać ich potencjalnym szkodliwym skutkom” – powiedział podczas prezentacji raportu R. Karoblis.

Zdaniem wiceministra ochrony kraju Edvinasa Kerzy cyberbezpieczeństwo na Litwie poprawiło się dzięki rosnącej liczbie organizacji wdrażających wymogi organizacyjne i techniczne oraz ogólnemu zwróceniu większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Według autorów raportu na Litwie w 2017 roku wykryto 55 tys. incydentów, z czego ponad 500 to incydenty dużego i średniego znaczenia. Najwięcej przypadków szkodliwego oprogramowania odnotowano w sektorze energetyki.

W ocenie NKSC poziom zagrożenia cyberatakami na Litwie należy ocenić jako średni, jednak trzeba zaobserwować rosnącą liczbę cyberataków skomplikowanych technicznie, ciągłych i celowych.

Raport stwierdza ponadto, że podstawową lukę w bezpieczeństwie cybernetycznym tworzą nadmierna ufność indywidualnych użytkowników sieci i pracowników organizacji oraz braki w wiedzy i niedostateczna uwaga poświęcana sprawom cyberbezpieczeństwa.

Autorzy raportu przewidują, że w przyszłości zwiększy się liczba celowych ataków oraz opartych na metodach inżynierii społecznej. Głównymi celami ataków pozostaną sektory energetyki, spraw zagranicznych, bezpieczeństwa, finansów i prawodawstwa, zwiększy się wywiad procesów technologicznych oraz liczba ataków wykorzystujących wirusy szyfrujące dane.      

Ministerstwo Ochrony Kraju zadeklarowało, że w tym roku będzie dalej wzmacniać i rozwijać sprawności i kompetencje kraju w zakresie cyberbezpieczeństwa i pracować nad ulepszaniem aktów prawnych z nim związanych. Do wiosny resort planuje także opracowanie Strategii bezpieczeństwa cybernetycznego.  

Na podstawie: kam.lt