Ranking „Reitingai”: wśród polskich szkół najwyżej Gimnazjum im. Jana Pawła II


Fot. jp2.lt
Czasopismo „Reitingai” opublikowało coroczny ranking placówek oświatowych Litwy. Według osiągnięć uszeregowano: uczelnie wyższe, gimnazja, które mają egzaminy wstępne, gimnazja, które przyjmują wszystkich uczniów, progimnazja oraz szkoły początkowe. W pierwszej setce rankingu znalazły się zaledwie dwie szkoły z polskim językiem nauczania, najwyżej - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Niestety szkół z polskim językiem nauczania nie zabrakło też na szarym końcu rankingu.

Szkoły były oceniane na podstawie tegorocznych wyników państwowych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów: języków litewskiego, angielskiego, historii, matematyki, informatyki, biologii, chemii, geografii i fizyki. Uwzględniana była również liczba maksymalnych ocen – „setek” oraz liczba absolwentów szkoły, którzy dostali się na bezpłatne studia oraz na miejsca docelowe na uczelniach litewskich, jak też liczba absolwentów, którzy podjęli studia na uczelniach zagranicznych. Osobno ocenianych było 9 szkół, w których obowiązują egzaminy wstępne. Są to jednak wyłącznie szkoły z litewskim językiem nauczania. 

W pierwszej setce rankingu czasopisma „Reitingai” znalazły się tylko dwie szkoły z polskim językiem nauczania. Najwyżej – na 15. lokacie jest Gimnazjum im. Jana Pawła II. Rok wcześniej gimnazjum to zajmowało 36. miejsce. Tak wysoko nie była jeszcze żadna z polskich szkół. Jest to niewątpliwie świetny prezent urodzinowy dla dyrektora placówki – Adama Błaszkiewicza, który dziś obchodzi 60-lecie.

W pierwszej setce rankingowanych gimnazjów znalazło się ponadto polsko-litewskie Gimnazjum w Pogirach, które uplasowało się na 94 miejscu.

Na 112. miejscu w tabeli rankingowej jest Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, które w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem zaliczyło spadek z 67. miejsca.

Ponadto w drugiej setce znalazły się: Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach – 139. lokata (w 2018 r. – 155.), Gimnazjum w Mickunach - 145. (w 2018 r. - 321.), Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie – 153. miejsce (w 2018 r. – 72.) oraz Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie – 173 miejsce (w 2018 r. – 208.).

W trzeciej setce rankingu znajdziemy 6 gimnazjów z polskim językiem nauczania: Gimnzjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach (206. miejsce), Gimnazjum w Awiżeniach (212. miejsce), Gimnazjum św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (217. miejsce), Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach (218. miejsce), Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudaminie (250. miejsce), Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace (270. miejsce). Najbardziej spektakularny spadek wśród polskich szkół zaliczyło Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskieg. Rok temu było ono na wysokim 38. miejscu, natomiast w tym roku uplasowało się na 277!

Niestety, najwięcej szkół z polskim językiem nauczania jest w ostatniej, czwartej setce rankingu. Znalazło się tam aż 14 polskich gimnazjów.
   
W rankingu państwowych uczelni wyższych, tak jak i w roku ubiegłym, liderem jest Uniwersytet Wileński, wśród uczelni prywatnych – Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii ISM (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas).

Na podstawie: „Reitingai”