Rajd rowerowy ku czci Księdza Prałata Józefa Obrembskiego i św. Jana Pawła II


Fot. organizatorów
Samorząd Rejonu Wileńskiego kontynuuje wieloletnią tradycję i 7 czerwca po raz ósmy organizuje pielgrzymkę ku czci Księdza Prałata Józefa Obrembskiego. W związku z wprowadzoną w kraju kwarantanną tradycyjna piesza pielgrzymka przybierze formę pielgrzymki rowerowej, która ma również na celu upamiętnienie Papieża Polaka św. Jana Pawła II w 100. rocznicę Jego urodzin.„Jak i co roku, pozostając wierni tradycjom, kontynuujemy obchody mające na celu upamiętnienie postaci ważnej na Wileńszczyźnie – Księdza Prałata Józefa Obrembskiego. Z uwagi na obowiązującą w kraju kwarantannę byliśmy zmuszeni do poszukiwania alternatywy dla trzydniowej Pieszej Pielgrzymki Śladami Księdza Prałata Józefa Obrembskiego z Turgiel do Mejszagoły. Postanowiliśmy zatem zorganizować pielgrzymkę rowerową w hołdzie nie tylko Księdzu Prałatowi Józefowi Obrembskiemu, lecz także św. Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka. Zjednoczeni we wspólnej modlitwie uczcimy pamięć tych wybitnych duchownych i podziękujemy Im za głoszenie prawd chrześcijańskich, miłości i wartości” – mówi Robert Komarowski, wicemer rejonu wileńskiego, organizator wyprawy.

Z uwagi na ograniczenia obowiązujące z uwagi na kwarantannę w roku bieżącym ograniczona będzie również liczba uczestników pielgrzymki. Planuje się, że udział w podróży pątniczej weźmą: kierownictwo Samorządu Rejonu Wileńskiego, pracownicy administracji Samorządu, przedstawiciele Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego, placówek oświatowych, kulturalnych i innych.

„Bardzo żałujemy, że w tym roku nie będziemy mogli zaprosić więcej wierzących, by dołączyli do tego jakże ważnego wydarzenia. Cieszę się zawsze, ilekroć widzę aktywną młodzież, która pielęgnuje tradycje chrześcijańskie, cieszy mnie zapał i energia, z jaką młodzi ludzie wyruszają w pielgrzymkę. Tym niemniej w tym roku będzie inaczej. Mimo że w imię bezpieczeństwa nas wszystkich nie będziemy mogli zjednoczyć się w modlitwie podczas pielgrzymki, zapraszam wszystkich, by uczcili pamięć Księdza Prałata Józefa Obrembskiego i św. Jana Pawła II modlitwą w swojej rodzinie, swojej wspólnocie czy też indywidualnie. Św. Jan Paweł II mówił, że modlitwa jest najlepszym łączącym nas ogniwem, toteż, jeśli nie możemy spotkać się wszyscy razem, zjednoczmy się wszyscy we wspólnej modlitwie” – zachęca mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść.

Podczas jednodniowej pielgrzymki rowerowej jej uczestnicy pokonają 100 kilometrów, odległość, która nawiązuje do 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Trasa pielgrzymki będzie biegła z Turgiel do Mejszagoły. Jej uczestnicy będą wyposażeni w chorągwie przedstawiające Księdza Prałata Józefa Obrembskiego, św. Jana Pawła II i Chrystusa Króla. Będzie to swoistym przesłaniem dla społeczeństwa, że pielgrzymka jest dedykowana właśnie tym ważnym postaciom.

Rajd rowerowy rozpocznie się 7 czerwca o godz. 9.00 mszą św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach. Pątnicy będą mieli 5 postojów – zatrzymają się przy kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Rudominie, kościele pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce oraz przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Niemenczynie, a także przy dworku w Pikieliszkach. Ostatni postój zaplanowano przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole. Podczas postojów przy kościołach uczestnicy pielgrzymki odmówią pięć tajemnic różańca.

Pierwsza pielgrzymka śladami Księdza Prałata Józefa Obrembskiego odbyła się w 2013 roku. Organizatorem pielgrzymki śladami Księdza Prałata Józefa Obrembskiego jest Samorząd Rejonu Wileńskiego. Wówczas jednym z podstawowych celów wyprawy było oddanie hołdu patriarsze Wileńszczyzny, śp. Księdzu Prałatowi Józefowi Obrembskiemu i zainspirowanie się jego przykładem życia. Całe swoje życie kapłan zawierzył Bogu, wszelkim jego przedsięwzięciom przyświecały wartości prawdy, miłości i pokoju. Kapłan szerzył i umacniał wiarę mieszkańców Wileńszczyzny. Jego życie i posługa kapłańska złotymi literami wpisały się w historię Wileńszczyzny, którą miłował całym swoim sercem. 24 kwietnia 2002 r. za zasługi dla Litwy i Wileńszczyzny Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyznała księdzowi prałatowi tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego.

W ub. roku pielgrzymce towarzyszyły obchody 10-lecia podpisania Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim. Modlitewna procesja stała się tradycją i co roku przyciąga coraz większą liczbę uczestników. W 2018 r. pielgrzymka zrzeszyła rekordową liczbę uczestników – ok. 930 osób połączyło się we wspólnej modlitwie na rzecz umocnienia wiary, świadomości obywatelskiej i patriotycznej.

Rok 2020 został ogłoszony na Litwie Rokiem Jana Pawła II z uwagi na 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka i na pamiątkę Jego wizyty apostolskiej na Litwie w 1993 roku. Samorząd Rejonu Wileńskiego w sposób aktywny dołącza do obchodów rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Program pielgrzymki 

Rajd rowerowy ku czci Księdza Prałata Józefa Obrembskiego i św. Jana Pawła II
Turgiele – Mejszagoła
7 czerwca 2020 r., godz. 9.00

Data: 
07.06.2020 - 09:00