Rajd Katyński dotrze na Wileńszczyznę


Fot. wilnoteka.lt
W rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, 1 września, sprzed Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie po raz dwunasty uroczyście wystartuje Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. 2 września rajdowcy dotrą na Wileńszczyznę.
Organizatorzy rajdu mówią, że wyprawa jest rodzajem hołdu składanego "Rycerstwu Rzeczpospolitej" - ofiarom zbrodni komunistycznej. „Rajd to także spotkania z Polakami żyjącymi na terenie Kresów Rzeczpospolitej, którzy kochają Polskę całym sercem i są jej niezwykle oddani. To również niezwykła podróż przez minione stulecia, szlakiem naszych zwycięstw i klęsk, barwna lekcja polskiej historii, tak bardzo zakłamanej przez ostatnie dziesięciolecia” - mówił organizator XII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego Wiktor Węgrzyn.

Po spotkaniu z matką bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Marianną Popiełuszko, rajdowcy dotrą na Litwę. Pierwszym przystankiem będzie Kopciowo niedaleko Druskiennik, gdzie motocykliści zapalą znicze przy grobie Emilii Plater. Udadzą się również na grób dowódcy powstańców listopadowych, Ludwika Narbutta, spoczywającego w Dubiczach, w gminie Orany. 2 września Rajd Katyński dotrze do Ponar - miejsca masowej zbrodni nad Polakami i Żydami. Do rajdowców z Polski dołączy mała grupa wileńskich motocyklistów I Rajdu „Ponary - Pamiętamy” oraz harcerze z Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej.

Następnego dnia rajdowcy udadzą się do Mejszagoły, gdzie spoczywa ks. prałat Józef Obrembski, zwiedzą pałac Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach, grób pomordowanych mieszkańców Nowych Święcian oraz cmentarz legionistów w Święcianach. Motocykliści nie ominą Zułowa, miejsca urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz Powiewiórki, gdzie go ochrzczono. W Wilnie uczestnicy Rajdu Katyńskiego zapalą znicze na Cmentarzu na Antokolu, na Rossie i wezmą udział w nabożeństwie u stóp „Tej, co w Ostrej Świeci Bramie”.

Ostatnim miejscem, do którego udadzą się rajdowcy na Wileńszczyźnie, będzie grób i muzeum malarki ludowej Anny Krepsztul w Taboryszkach. Potem uczestnicy XII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego pojadą na Białoruś, do Rosji, na Ukrainę. Uroczyste zakończenie rajdu odbędzie się 22 września w Warszawie.  

Na podstawie: rajdkatynski.net, inf.wł.

Komentarze

#1 # Simona Tak - Rossę to każda

# Simona
Tak - Rossę to każda wycieczka odwiedza i to dobrze- chodzi jednak o Ponary.
Świadomość Ponar jest mała żeby nie powiedzieć że żadna. Film TVP,który jest w necie o Ponarach jest bez dźwięku, pamiętniki Sakowicza mają nakład wyczerpany a Pasierbska bywa w antykwariatach.
Sprawa jest zasygnalizowana do IPN - na razie bez skutku..A wycieczki z Polski do Ponar właściwie nie docierają.

#2 # Simona Tak - Rossę to każda

# Simona
Tak - Rossę to każda wycieczka odwiedza i to dobrze- chodzi jednak o Ponary.
Świadomość Ponar jest mała żeby nie powiedzieć że żadna. Film TVP,który jest w necie o Ponarach jest bez dźwięku, pamiętniki Sakowicza mają nakład wyczerpany a Pasierbska bywa w antykwariatach.
Sprawa jest zasygnalizowana do IPN - na razie bez skutku..A wycieczki z Polski do Ponar właściwie nie docierają.

#3 Kazda wycieczka z Polski

Kazda wycieczka z Polski zwiedza cmentarz na Rossie.

#4 To bardzo dobrze że odbywa

To bardzo dobrze że odbywa się rajd Katyński.
W Warszawie rejon Getta i Umszlagplatz , gdzie zginęło wielu Żydów ,stale widzimy masowe wycieczki z Izraela głównie młodzieży szkolnej i akademickiej - to jest zrozumiałe i warto brać z tego wzór.
Nas jednak , patrząc na masowe przyjazdy Żydów ,powinien martwić brak polskich wycieczek młodzieży do Ponar, na cmentarz na Antokolu i na Rossę.
Tam powinny być często organizowane wycieczki młodzieży polskiej . Tam warto poznawać historię i uczyć się patriotyzmu. Nie jako manifestacja przeciw młodemu pokoleniu Litwinów, tylko dla świadomości młodego pokolenia i poznania i drogi do dzisiejszej Polski.

#5 Żałuję,że nie jestem już

Żałuję,że nie jestem już młoda.Chętnie wzięłabym udział w takim Rajdzie.Szerokiej drogi !!!

#6 w Dubiczach - powstańców

w Dubiczach - powstańców styczniowych 1863 roku. Dowódca Ludwik Narbutt - powstanie styczniowe (nie listopadowe).

#7 Plan pobytu na

Plan pobytu na Wileńszczyźnie!
Następnie dotrze 2 września do „Wileńskiej Golgoty” Ponar, gdzie kapelani rajdu po godz. 17.00 odprawią Mszę świętą. Dotrze razem z nimi grupa motocyklistów I Rajdu „Ponary – Pamiętamy”.
W poniedziałek 3 września, trasa Rajdu Katyńskiego będzie przebiegać następującymi miejscowościami: Mejszagoła (8.15) kościół i grób śp. ks. prał. J. Obrembskiego; Pikieliszki (8.50) pałac Marszałka J. Piłsudskiego; Podbrzezie (9.20) szk. św. Stanisława Kostki- Glinciszki (10.00) grób pomordowanych mieszkańców wsi; Nowe Święciany (11.30) i Święciany (12.15) cmentarze legionistów i zamordowanych mieszkańców; Zułów (13.30) miejsce narodzin Piłsudskiego; Powiewiórka (14.05) kościół chrztu Marszałka; Wilno (15.10) cmentarz wojskowy antokolski 1067 legionistów 1919/20; Ostra Brama MSZA ŚW. o godz. 16.00; ROSSA 17.15.
We wtorek 4 września rajdowcy nawiedzą grób malarki Anny Krepsztul w Taboryszkach (7.45) oraz zwiedzą Muzeum jej obrazów i pamięci.
*Harcerze WHM

#8 Kiedyś Litwa połączona z

Kiedyś Litwa połączona z jagiellonami była siłą.
Potem Litwa zatraciła świadomość narodową.
Potem Lech Kaczyński próbował przywrócić Litwie znaczenie.
Teraz znowu Litwa będzie zaściankiem....

#9 Czy ci w helmach oddadza

Czy ci w helmach oddadza czesc pomordowanym w Ponarach?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.