"Oscar" dla Lubowa


Muzeum-młyn dworski w Lubowie, fot. vilniaus-r.lt
We wtorek, 18 września, odbyła się ceremonia nagrodzenia Muzeum-młynu dworskiego w Lubowie Nagrodą Unii Europejskiej w Dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego - Europa Nostra 2012, nazywaną "Oscarem" europejskiego dziedzictwa kulturowego. W uroczystości wzięli udział między innymi prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė, ambasador Norwegii na Litwie Leif Arne Ulland, wiceprezydent komisji ekspertów Europa Nostra dr Roger Woodley i wiceminister kultury Gediminas Rutkauskas.
"Europejskie odznaczenie za zachowanie dziedzictwa kulturowego to ważna ocena dla Litwy. Przeprowadzona jakościowo i z dużą miłością restauracja dworu w Lubowie jest przykładem, z którego można czerpać natchnienie" - powiedziała podczas uroczystości prezydent Dalia Grybauskaitė.

"Przed kilkoma laty znany tylko wąskiemu gronu specjalistów obiekt dziedzictwa kulturowego stał się źródłem wiedzy dla przyszłych pokoleń. Zaszczytne uznanie Unii Europejskiej i Federacji Europa Nostra wprowadza Muzeum-młyn dworski w Lubowie na europejską mapę dziedzictwa kultorowego" - zauważył założyciel i dyrektor muzeum Gintaras Karosas.

Nagroda Europa Nostra 2012, czyli Nagroda Unii Europejskiej w Dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego, przyznawana jest od 2002 roku. To wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i Federacji Europa Nostra, której celem jest promowanie dbałości o dziedzictwo narodowe. Federacja Europa Nostra istnieje od 1963 roku. Zajmuje się ochroną dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. Skupia ponad 200 organizacji pozarządowych (związanych z działalnością na rzecz dziedzictwa narodowego) z 40 krajów Europy.

W tym roku było 226 zgłoszeń z 31 krajów, wyłoniono z nich 16 i tyle przyznano nagród. Wśród wyłonionych jest Muzeum-młyn dworski w Lubowie. Przyznano, że jest to jeden z najlepszych przykładów zachowania dziedzictwa kulturowego w Europie. Lubowo odebrało nagrodę za "pieczołowitą restaurację, wykonaną z miłością i troską".

Położone nieopodal Wilna Lubowo jest jednym z najstarszych dworów na Litwie. Lubowem władała arystokracja, od rodziny królewskiej, księcia Mikołaja Radziwiłła Rudego, rodziny Golejewskich, polityków Kryszpinów Kirszensztejnów, po hrabiów Tyszkiewiczów i Ślizieni. Historia dworu w Lubowie jest prezentowana w założonym w 2011 roku z inicjatywy rzeźbiarza Gintarasa Karosasa muzeum - unikalnym kamiennym młynie dworskim.

Młyn wybudowano w 1902 roku, w miejscu dawnego młyna, wymienianego w spisie inwentarza posiadłości z 1727 roku. W młynie dworskim w Lubowie, w dawnym pomieszczeniu mieszkalnym młynarza, urządzono centrum dla zwiedzających, a w pomieszczeniach produkcyjnych odrestaurowano urządzenia do mielenia, przesiewania, produkcji krup, mechanizm do podnoszenia worków. Młyn wodny, wykonany z kamienia łupanego z ozdobnym gzymsem z czerwonej cegły, stanowi jeden z reprezentacyjnych obiektów dziedzictwa techniki na Litwie.

Na podstawie: BNS, liubavas.lt, inf.wł.