"Kaprysy" Goi w Wilnie


Rycina z cyklu "Kaprysy"
Do 18 maja w Wileńskiej Galerii Obrazów (pałac Chodkiewiczów, ul. Didžioji 4) prezentowane są szkice Goi "Kaprysy" (Los Caprichos).
Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) był malarzem królewskim na dworze hiszpańskim.

Serię 80 rycin Kaprysy (Los Caprichos) Goya stworzył w 1799 r. Rozpoczął się wówczas nowy okres w jego twórczości. Kaprysy to świadectwo całkowitej niezależności artysty. Są wyrazem niezgody malarza na wszelkie przejawy społecznej niesprawiedliwości, także postanowień Trybunału Inkwizycji, np. sprawy Galileusza. Lapidarnym określeniem tematyki całego cyklu może być tytuł jednej z rycin: "Gdy rozum śpi, budzą się demony".