"Fenomen kapłaństwa – historia i teologia”


Seminarium Duchowne p.w. św. Józefa w Wilnie, fot.: www.seminarija.lt
Seminarium Duchowne pod wezwaniem św. Józefa w Wilnie (ul. Kalvarijų 325) zaprasza na 8 maja, w sobotę, na międzynarodową konferencję naukową, której uczestnikami będą m.in. znani profesorowie z Polski - ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski i ks. dr Sławomir Stasiak. Konferencja jest otwarta, początek o godz. 10.00.
Międzynarodową konferencję naukową "Ja jestem dobrym pasterzem (J 10, 11). Fenomen kapłaństwa – historia i teologia” wileńskie seminarium organizuje w ramach Roku Kapłańskiego, zainaugurowanego przez papieża Benedykta XVI. Wezmą w niej udział naukowcy z Litwy, Polski i Francji. Autorzy referatów zaprezentują fenomen kapłaństwa w innych religiach, w Starym Testamencie, a także znaczenie i rolę kapłaństwa w Kościele Katolickim.

Szczególnie zapraszamy na wykłady w języku polskim - wygłoszą je słynni bibliści z Polski: ks. prof. dr hab. WALDEMAR CHROSTOWSKI z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ks.dr SŁAWOMIR STASIAK z Papieski Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Program konferencji

I sesja

10.00-10.10 Otwarcie
Ks. lic. ŽYDRŪNAS VABUOLAS, rektor Seminarium Duchownego p.w. św. Józefa w Wilnie

10.10-10.30 Od szamanów do imperatorów:  fenomen kapłaństwa w konfucjanizmie i daoizmie
Ks. prof. dr. hab.  ROMUALDAS DULSKIS (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno)

10.30-11.20 Kapłaństwo Starego Testamentu – historia i teraźniejszość. Trzecia świątynia
Ks. prof. dr hab. WALDEMAR CHROSTOWSKI (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

11.20-11.40 Ministerium nauczania, uświęcania i przewodniczenia. Historyczna zmiana akcentów i jej wpływ na pojęcie kapłaństwa sakramentalnego
Ks. dr MINDAUGAS RAGAIŠIS (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno)

11.40-12.00 Dyskusja

12.00-12.20 Przerwa na kawę


II sesja

12.20-13.00 Refleksja przypowieści o Dobrym Pasterzu (J 10,1-21) w kontekście instrukcji „Ksiądz, duszpasterz i przewodniczący wspólnoty parafialnej“
Ks. dr SŁAWOMIR STASIAK (Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław)

13.00-13.20 Kobieta w Kościele
Dr. IRENA EGLĖ LAUMENSKAITĖ (Seminarium Duchowne p.w. św. Józefa, Wilno)

13.20-13.40 Pojęcie i ekumenizm posługi kapłańskiej
Ks. dr SAULIUS RUMŠAS (Wydział Teologiczny Katolickiego Instytutu w Paryżu)

13.40-14.00 Dyskusja

14.00 Zakończenie

Data: 
08.05.2010 - 11:00 - 15:00