Quiz dla dzieci „Pamięć Irenie Sendlerowej”


Fot. businesstale.pl
20 września 2018 r. o godz. 13.00 w Centralnej Bibliotece Samorządu Rejonu Wileńskiego odbędzie się quiz dla dzieci „Pamięć Irenie Sendlerowej”.Irena Sendlerowa (1910–2008) nigdy nie uważała siebie za bohaterkę. Zawsze powtarzała, że robiła to, co kazało jej serce. Dla wielu jednak stała się symbolem odwagi i ludzkiej przyzwoitości. Podczas okupacji uratowała ok. 2,5 tysiąca dzieci żydowskich, wywożąc je z warszawskiego getta i ukrywając w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach. W 1965 roku została jedną ze Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Pod wnioskiem o nadanie jej tego tytułu podpisało się 28 tysięcy osób. W 1983 roku zasadziła drzewko w Lesie Sprawiedliwych Instytutu Yad Vashem. Jest także damą Orderu Orła Białego oraz Orderu Uśmiechu.  

Urodziła się w 1910 roku w Warszawie – mieście, z którym związana była praktycznie przez całe życie. W 1927 roku rozpoczęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, po dwóch latach przeniosła się na polonistykę. Już w czasach studenckich stawała po stronie dyskryminowanych, m.in. przez getta ławkowe, studentów żydowskich. Pracowała w ośrodkach opieki społecznej. W 1931 roku wyszła za mąż za oficera Wojska Polskiego Mieczysława Sendlera, który po kapitulacji Warszawy jako jeniec trafił do Oflagu II C Woldenberg, w którym przebywał do końca wojny.

W czasie II wojny światowej Irena Sendlerowa była zatrudniona m.in. w Referacie Opieki Otwartej w Wydziale Opieki i Zdrowia Zarządu Miejskiego w Warszawie, ukończyła także kurs pielęgniarski Polskiego Czerwonego Krzyża. Pomimo zakazu udzielania jakiejkolwiek pomocy ludności żydowskiej zorganizowała grupę pracowników miejskiej pomocy społecznej, która w dalszym ciągu pomagała Żydom. Ich praca stała się znacznie trudniejsza po utworzeniu w październiku 1940 roku getta. Mimo to Irena Sendlerowa się nie poddała.

Quiz dla dzieci „Pamięć Irenie Sendlerowej”
Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego
20 września 2018 r., godz. 13.00
Data: 
20.09.2018 - 13:00