Przyznano „Złote Wianki” dla najlepszych twórców ludowych Wileńszczyzny


Fot. vrsa.lt
W minioną środę w Centrum Rzemiosł Tradycyjnych we Dworze Houwaltów w Mejszagole ogłoszono laureatów 14. Konkursowej Wystawy Sztuki Ludowej Regionu Wileńskiego „Złoty Wianek 2018”. Nagrodami za wspieranie i promowanie ciągłości tradycji ludowych uhonorowano najlepszych twórców ludowych Wileńszczyzny.
Nagroda „Złoty Wianek” to najważniejsza ocena artystów ludowych, która została zainicjowana w 2005 roku przez Litewskie Centrum Kultury Ludowej. Jej celem jest docenienie twórców, którzy kontynuują wielowiekowe tradycje rzemieślnicze, a ich prace zapewniają żywotność sztuki ludowej.

Wystawa Konkursowa Sztuki Ludowej Wileńszczyzny w Centrum Rzemiosł Tradycyjnych we Dworze Houwaltów w Mejszagole działa od 25 października. Ekspozycja prezentuje około pół tysiąca eksponatów, w których zostały zachowane prawdziwe wartości sztuki ludowej i wyjątkowość tradycji etnicznych. Rejon wileński jest reprezentowany przez 23 artystów ludowych, przede wszystkim przez sławiące Wileńszczyznę palmiarki, wijące ogromne wielobarwne palmy. Wśród innych artystów ludowych rejonu wileńskiego są twórcy tkanych chodników, dziewiarstwa, szydełkowania, szycia i haftu, rzeźby w drewnie, pająków, zabawek ze słomy, kapeluszy i dekoracji, jubilerstwa, kowalstwa, malarstwa, wycinania z papieru, sztuki rzeźbienia krzyży. Na wystawę prace autorskie dostarczyli twórcy ludowi z Wilna, z rejonów szyrwinckiego, elektreńskiego, trockiego i druskienickiego.

Laureatami 1 miejsca w konkursie „Złoty Wianek 2018” zostali: przedstawicielka sztuk pięknych z rejonu szyrwinckiego malarka Joana Zinkevičienė, twórca ceramiki z Wilna i Kowna Deividas Jotautis, mistrz sztuki rzeźbienia krzyży z rejonu szyrwinckiego Kestutis Norušis.

2 miejsca zajęli: malarki z Wilna Olita Škikūnienė i Eugenija Martinaitytė, mistrzyni wyplatania wstęg z Wilna Dalia Šmatavičienė, mistrz sztuki rzeźbienia krzyży Pranas Petronis z Wilna.

3 miejsce zdobyły: mistrzyni wycinanek z papieru Irma Barauskaitė-Klimkienė, mistrzyni wycinanek z papieru z rejonu wileńskiego Ada Germanavičienė, wyplataczka wstęg z Wilna Matilda Jucienė.

Ponadto członkini komisji, krytyk sztuki dr Nijolė Tumėnienė dyplomami nagrodziła dwóch artystów z rejonu wileńskiego: Michała Jankowskiego – za kontynuację tradycji rzeźb drewnianych i Teresę Michalkiewicz za propagowanie tradycji palmy wileńskiej.  

Przewodnicząca Związku Wspólnoty Wilna Twórców Ludowych Litwy Ramutė Kraujalienė wręczyła zaświadczenia mistrzów sztuki ludowej. Otrzymali je: palmiarka z rejonu wileńskiego Natalia Miasnikowa, palmiarka z rejonu wileńskiego Zofia Szocik, rzeźbiarz w drewnie z Wilna Audrius Merkys.

Nagrodę Ministerstwa Rolnictwa otrzymała palmiarka z rejonu wileńskiego Agata Granicka. Ponadto podobną nagrodę odebrali: kowal z rejonu szyrwinckiego Povilas Malinauskas, wyplatacz Sigitas Juknevičius, artysta ludowy Jonas Dugauliškis, mistrzyni wycinanek z papieru z Wilna Diana Lukošiūnaitė, jubilerka z Wilna Darata Surdokaitė Volungevičienė, mistrzynie dziewiarstwa, szydełkowania, haftu i szycia z Wilna Birutė Mickevičienė i Janina Vasiliauskienė, mistrzyni tekstyliów autorskich z Wilna Virginija Kasparavečiūtė. 

Symbolicznym upominkiem – „Złotym Wiankiem” – stworzonym przez artystkę Audrę Nikolaičiukienė, obdarowano też Samorząd Rejonu Wileńskiego i Centrum Rzemiosł Tradycyjnych w Mejszagole.

Na podstawie: vrsa.lt