Przygotowano listę obiektów przeznaczonych do renowacji


Pałac Sapiehów w Wilnie również znalazł się na liście obiektów przeznaczonych do renowacji
Rząd wybrał już obiekty dziedzictwa kulturowego, które zostaną odnowione i przystosowane do potrzeb turystyki. Renowacja odbędzie się ze środków unijnych. A są to: Teatr Dramatyczny w Kłajpedzie, Litewski Narodowy Teatr Dramatyczny w Kownie, Kernavė - miejscowość znana z odkryć archeologicznych, Pałac Sapiehów w Wilnie, pozostałości Basteji w Wilnie i Wojskowe Muzeum im. Witolda Wielkiego w Kownie.
Teatr Dramatyczny w Kłajpedzie jest najstarszym na Litwie budynkiem teatralnym, zbudowanym w XVIII wieku, natomiast Litewski Narodowy Teatr w Kownie jest pierwszym profesjonalnym teatrem dramatycznym na Litwie. Archeologiczna miejscowość w Kernavė w 2004 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Pałac Sapiehów w Wilnie i pobliski park słyną z barokowego stylu budownictwa. Bastylia, zbudowana w XVII wieku, jest jedyną tego typu budowlą na Litwie. Wojskowe Muzeum im. Witolda Wielkiego w Wilnie, założone na początku XX wieku, jest natomiast jednym z najstarszych muzeów na Litwie i reprezentuje litewską architekturę okresu międzywojennego.