Przy dworcu powstanie kompleks mieszkalny


Wizualizacjia jednego z projektów konkursowych, fot. architektusajunga.lt
Cztery projekty zostały zgłoszone do zorganizowanego przez ZSA „PPI Group” i Litewski Związek Architektów (LZA) konkursu na budowę nowego kompleksu mieszkalnego przy ul. Sodų 14 nieopodal dworca w Wilnie. Prace będą eksponowane w siedzibie LZA przy ul. Kalvarijų 1 (II piętro) do 23 listopada.


W najbliższy wtorek, 13 listopada, o godz. 16 w siedzibie Litewskiego Związku Architektów odbędzie się publiczne omawianie projektów konkursowych. Recenzenci – architekci Gustė Kančaitė i Vytenis Gerliakas – zaprezentują prace mieszkańcom.

Ocena zgłoszonych projektów będzie się odbywała anonimowo na zamkniętym posiedzeniu komisji oceniającej.

Pierwsze posiedzenie komisji zaplanowane zostało na 14 listopada na godz. 14.

Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca w konkursie otrzymają nagrody w wysokości odpowiednio 8000 i 5000 euro, pozostali uczestnicy – w wysokości 3000 euro każdy.

Deweloper budowalny ZSA „PPI Group” planuje wybudowanie kompleksu mieszkalnego w okolicach wileńskiego dworca, w który zamierza zainwestować około 20 mln euro. Kierownik PPI Group Dominykas Jasilionis twierdzi, że na nabytym w sierpniu br. terytorium o powierzchni około 1 ha przy ul. Sodų prace budowlane miałyby ruszyć w 2019 roku. Ich zakończenie planowane jest na rok 2021. Jak podkreśla, na decyzję o nabyciu działki wpływ miały plany stołecznego samorządu oraz S. A. „Lietuvos geležinkeliai” zakładające przekształcenie terytorium wokół dworca.

Planowane jest, że powstaną budynki mieszkalne o ogólnej powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych. Oprócz tego, spółka będzie mogła wybudować tu również obiekty komercyjne.

„Nie mamy na razie w pełni wykrystalizowanej koncepcji, będą to jednak w większości mieszkania. Część z nich – o standardzie wyższym niż średni z widokiem na starówkę, inna część natomiast (wzdłuż ul. Sodų i ul. Seinių) będą to mieszkania klasy ekonomicznej.

Z projektami zgłoszonymi na konkurs można się zapoznać tutaj.

Wizualizacja jednego z projektów konkursowych, fot. architektusajunga.lt

Na podstawie: architektusajunga.lt, madeinvilnius.lt