Przeniosą z Wilna wszystkie więzienia?


Zabudowania więzienia na Łukiszkach, fot. lt.wikipedia.org
Departament Więziennictwa planuje przenieść z Wilna wszystkie zakłady karne, w tym mieszczący się w centrum stolicy areszt śledczy-więzienie na Łukiszkach. W piątek, 6 kwietnia doszło do spotkania szefa Departamentu Więziennictwa Robertasa Krikštaponisa z ministrem spraw wewnętrznych Eimutisem Misiūnasem, który obecnie tymczasowo kieruje również Ministerstwem Sprawiedliwości.W Wilnie oprócz więzienia na Łukiszkach Departament Więziennictwa zarządza też zakładem karnym przy ul. Rasų, centrum szkoleniowym przy ul. Subačiaus oraz ośrodkiem półotwartym dla więźniów przy ul. Sniego.  

Jak poinformował Robertas Krikštaponis, plan przeniesienia wymienionych placówek z Wilna miałby zostać przygotowany w ciągu roku.

Według szacunkowych danych przenosiny kosztowałyby co najmniej 80 mln euro – za miastem trzeba by wybudować nowe więzienie.

Próby przeniesienia z centrum Wilna więzienia na Łukiszkach podejmowało nieskutecznie kilka poprzednich rządów. W 2015 roku przetarg na przeniesienie izolatora śledczego-więzienia do Prawieniszek w rejonie kowieńskim nie powiódł się ze względu na zarzuty o nieprzejrzystość przetargu i brak porozumienia odnośnie kosztów przenosin.

Na podstawie: bns.lt