Przekazanie szczególnego zabytku do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku


Fot. organizatorów
W imieniu Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr. Karola Nawrockiego informuję, że w dniu jutrzejszym – czwartek 23 lipca br. o godz. 12:00 w MIIWŚ odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – przekazanie szczególnej pamiątki z okresu II wojny światowej – cyjanku potasu, dostarczonego przez Armię Krajową krakowskiej rodzinie Pelagii i Adolfa Bergiel-Opala, którzy podczas wojny ukrywali u siebie Żydów. Trucizna miała pozwolić uniknąć niemieckiego okrucieństwa w razie gdyby rodzina wpadła w ręce gestapo.

Pamiątka była przez dziesiątki lat przechowywana przez córkę tej pary, dziś 90-letnią Irenę Kopyto, która przez całe dorosłe życie utrzymywała kontakt ze swoimi niegdysiejszymi rówieśnicami, ukrywanymi przez rodziców. Julitta i Maria Odrzywolskie wyemigrowały po wojnie do Kanady, ale odwiedzały Polskę. Hrabia Odrzywolski i jego żydowska żona byli przed wojną przyjaciółmi i sąsiadami - z kamienicy przy ul. Batorego 19 - Adolfa i Pelagii, którzy w obliczu zagrożenia życia przyjaciół nie zawahali się z narażeniem życia otoczyć opieką ich dzieci.

Pamiątka trafia do Muzeum II Wojny Światowej za pośrednictwem spokrewnionej z ofiarodawczynią Magdaleny Merty, którą w tej inicjatywie wsparł Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk.

Przekazanie zabytku nastąpi w nowoczesnej Pracowni Konserwacji Zabytków MIIWŚ, tym samym wydarzenie będzie zarówno okazją do poznania historii tego szczególnego eksponatu, jak i możliwością  zapoznania się z niezwykle ciekawym zagadnieniem jakim jest właściwa opieka konserwatorska zbiorów muzealnych.  

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.