Przejście Bieniakonie – Soleczniki w strefie ruchu bezwizowego


Fot. VSAT
Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka we środę, 7 sierpnia, podpisał dekret, który rozszerza strefę ruchu bezwizowego w obwodach brzeskim i grodzieńskim przy granicy z Polską i Litwą. Strefa bezwizowa na Grodzieńszczyźnie obejmie odtąd również przejście graniczne Bieniakonie-Soleczniki. Dekret prezydencki wejdzie w życie po trzech miesiącach od oficjalnej publikacji.
Dekret prezydenta stanowi, że obywatele 73 państw (w tym Polski i Litwy) będą mogli przebywać w nadgranicznej strefie aż 15 dni (obecnie – 10), a wjeżdżać na Białoruś – przez dwa dodatkowe przejścia graniczne: Bieniakonie – Soleczniki (na granicy z Litwą) i Berestowica (Brzostowica) – Bobrowniki (na granicy z Polską). Teraz będzie ich więc 14.

Istniejące wcześniej dwie strefy bezwizowe – wokół Grodna i wokół Brześcia – zostały połączone w strefę „Brześć – Grodno”. W obwodzie grodzieńskim do ruchu bezwizowego włączono 5 dodatkowych rejonów: berestowicki, wołkowyski, werenowski, lidzki i szczuczyński.

Nie oznacza to jednak, że zagranicznym turystom pozwolono całkowicie swobodnie poruszać się po całej nowej strefie.

„Cudzoziemcy będą mogli przemieszczać się bez wiz po całym terytorium zachodnich obwodów pod warunkiem podróżowania w zorganizowanych grupach turystycznych po trasach przewidzianych zwiedzanie obszaru bezwizowego «Brześć – Grodno»” – podano w komentarzu do dokumentu.

Ruch bezwizowy w obwodach grodzieńskim i brzeskim jest możliwy po uzyskaniu specjalnej przepustki za pośrednictwem białoruskiej firmy turystycznej.

Nowy dekret A. Łukaszenki wejdzie w życie po trzech miesiącach od oficjalnej publikacji i zastąpi dokument z grudnia 2017 roku.

Rozszerzenie ruchu bezwizowego ma sprzyjać rozwojowi turystyki na Białorusi.

Zasady bezwizowego pobytu na Białorusi dla cudzoziemców przylatujących na lotnisko w Mińsku pozostają bez zmian. Mogą oni przebywać na Białorusi do 30 dni pod warunkiem, że opuszczą kraj w ten sam sposób.

Na podstawie: PAP, belsat.eu