Przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych


Fragment plakatu przeglądu zespołów, fot. polskidom.lt
Dom Kultury Polskiej w Wilnie zaprasza dziecięce i młodzieżowe grupy artystyczne: wokalne, taneczne, taneczno-wokalne i folklorystyczne do udziału w przeglądzie zespołów, który odbędzie się 16 grudnia 2010 roku. Dla zespołu, który zdobędzie Grand Prix, przewidziano nagrody I, II, III stopnia i atrakcyjną wycieczkę. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 grudnia.
Dom Kultury Polskiej zachęca do udziału w przeglądzie grupy działające w szkołach, ośrodkach kultury i edukacji tanecznej oraz placówkach oświatowo-wychowawczych. Maksymalny wiek uczestników przeglądu to 19 lat.

W ramach prezentacji zespół powinien przygotować program, w skład którego wejdą dwa utwory nieprzekraczające 12 minut.

Oceny zespołów dokona Jury uwzględniające następujące elementy:
- dobór repertuaru,
- opracowanie choreograficzne,
- opracowanie wokalne,
- technikę wykonania,
- dobór kostiumów i rekwizytów,
- wartości wychowawcze,
- stopień trudności wykonywanych elementów,
- ogólny wyraz artystyczny.

Najlepszym zespołom Jury przyzna nagrody I, II, III stopnia, może również przyznać Grand Prix przeglądu. Wszystkie zespoły za udział w Przeglądzie dziecięcych oraz młodzieżowych zespołów artystycznych otrzymają dyplomy i upominki.

Program przeglądu:
10.00-10.45 - rejestracja zespołów
11.00-14.00 - prezentacje konkursowe zespołów
14.00 - przerwa
14.30 - werdykt oraz nagrodzenie zespołów
15.00-17.00 - dyskoteka i poczęstunek uczestników

Uwaga: Czas może ulec zmianie, w zależności od liczby zespołów.

Zgłoszenia grup przyjmowane są do 3 grudnia, można je przesyłać na adres e-mail organizatora: info@polskidom.lt lub faksem na numer: 5 233 3596. Lista zakwalifikowanych zespołów zostanie zamieszczona do dnia 6 grudnia 2010 roku na stronie internetowej www.polskidom.lt 

Więcej informacji o kwestiach organizacyjnych na stronie www DKP.

Data: 
16.12.2010 - 10:00 - 17:00