Propozycja zaostrzenia zakazu palenia


Fot. wikipedia.org/Tomasz Sienicki
Członek Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych Mindaugas Puidokas skorygował swój projekt nowelizacji ustawy o tytoniu i wyrobach tytoniowych. W miejsce zawartego w pierwszym wariancie poprawki dokładnego wydzielenia stref obejmujących zakaz palenia w metrach poseł zaproponował mniej szczegółowe rozwiązanie.

Złożona 26 stycznia br. propozycja poprawki zakładała m.in., że zakaz palenia obowiązywałby na terenie do 10 metrów w odległości od restauracji, kawiarni, barów, innych placówek gastronomicznych, klubów, kawiarni internetowych, domów gier oraz dworców kolejowych i przystanków autobusowych, a także w odległości 100 metrów od placów zabaw i miejsc, w których odbywają się zawody sportowe i inne wydarzenia masowe. 

Poseł Mindaugas Puidokas wycofał się z proojektu podawania konkretnej odległości w metrach, proponując zamiast tego wprowadzenie ogólnego zakazu palenia przy wejściach do instytucji, barów i innych miejsc rozrywki. Według nowej propozycji zakaz palenia obowiązywałby na terenie placów zabaw i wokół nich, przy dojściach do placówek oświatowych i socjalnych, instytucji państwowych i samorządowych oraz wokół nich, jeśli teren ten znajduje się w przestrzeni publicznej (w strefach widocznych). Palić nie wolno też będzie przy wejściach do restauracji, barów, innych placówek gastronomicznych, klubów, dyskotek, kasyn, różnego rodzaju obiektów rozrywek i rekreacji, przestrzeni, w których odbywają się zawody sportowe i inne wydarzenia, pomieszczeń usługowych, imprez masowych, a także terenów strzeżonych.

Jednocześnie proponowana nowelizacja ustawy zezwala na zorganizowanie na ww. obszarach palarni, w których nie obowiązywałby zakaz.

Zdaniem M. Puidokasa takie rozwiązanie będzie dużo łatwiejsze do wprowadzenia, ponieważ „zrezygnowano z wyznaczania stref w metrach i wprowadzono rozsądne kryteria”.

Pierwotna propozycja rozszerzenia miejsc objętych zakazem palenia spotkała się z wątpliwościami ze strony instytucji państwowych o sposób ich wdrożenia. Departament Policji stanął na stanowisku, że dla rad samorządów obecne prawo jest jasne i wystarczające. Zakłada ono zakaz palenia w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych, klubach, dyskotekach i innych miejscach rekreacyjnych, jak również na terenie instytucji społecznych i edukacyjnych. Obecne przepisy nie przewidują natomiast zakazu palenia na terenach wokół tych placówek.


Na podstawie: BNS, kauno.diena.lt, infolex.lt