Propozycja posłów: doprowadzenie do przerwania ciąży – przestępstwem


Na zdjęciu: minister zdrowia Aurelijus Veryga, fot. ELTA/Marius Morkevičius
Trzech posłów z rządzącego Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych zaproponowało wprowadzenie odpowiedzialności karnej za doprowadzenie kobiety do przerwania ciąży. Stosowny projekt został zarejestrowany w sejmie. Z kolei starosta sejmowej opozycyjnej frakcji Ruchu Liberałów Viktorija Čmilytė-Nielsen nazywa taką inicjatywę zmierzaniem w kierunku państwa policyjnego.
Minister ochrony zdrowia Aurelijus Veryga, przewodnicząca sejmowego Komitetu ds. Zdrowia Asta Kubilienė oraz posłanka Vida Ačienė zarejestrowały poprawkę do Kodeksu Karnego zakładającą, że osoba, która z wykorzystaniem przemocy psychicznej zmusi ciężarną kobietę do przerwania ciąży, będzie karana karą ograniczenia wolności, aresztem lub pozbawieniem wolności na okres do trzech lat.  

Obowiązujące obecnie prawo zakłada, że takowa odpowiedzialność karna grozi za doprowadzenie do nielegalnego przerwania ciąży.

Zdaniem autorów projektu, rezygnacja z jednego słowa „nielegalny” pozwoliłaby na wprowadzenie odpowiedzialności karnej za doprowadzenie do przerwania ciąży.

„W litewskich mediach niejednokrotnie opisywano przypadki doznawania przez kobiety przemocy psychicznej. Celem osób dopuszczających się takowej przemocy jest zmuszenie kobiety do przerwania ciąży. Przemoc taką można uważać za pewien przejaw przemocy w środowisku rodzinnym, najczęściej twierdzi się bowiem, że do pozbycia się nienarodzonego dziecka poprzez przerwanie ciąży zmuszają cieżarne kobiety partnerzy lub inne osoby z bliskiego otoczenia, od których kobiety są zależne” – twierdzą inicjatorzy projektu. 

Jak podkreślają, z badań wynika, że 58,3 proc. kobiet, ktore dokonały aborcji, przerwało ciążę, by zaspokoić interesy innych osób, 73 proc. kobiet zgadza się ze stwierdzeniem, że czuły presję, by przerwać ciążę, 28, 4 proc. twierdzi, że przerwały ciążę ze strachu, w przeciwnym bowiem razie straciłyby swego partnera.

„Niekryminalizowanie zmuszania ciężarnej kobiety do przerwania ciąży prowadzi do długotrwałych negatywnych skutków dla kobiet i całego społeczeńśtwa, dlatego też ochrona prawna ciężarnych kobiet powinna obejmowac również środki ścigania karnego” – w pismie wyjaśniających podkreślają posłowie.

Tymczasem przewodnicząca Ruchu Liberałów V. Čmilytė-Nielsen twierdzi, że nie wiadomo, jakie byłyby skutki takowej inicjatywy.  

„Inicjatywę taką oceniam jako kolejny krok w kierunku państwa policyjnego. „Chłopi” doigrali się z kryminalizowaniem marihuany do tego stopnia, że łamie się losy młodych ludzi. Teraz chcemy kryminalizować również przerywanie ciąży. Z argumentów autorów wynika, że nie bardzo się zastanawiali nad tym, jak będzie to określane i jakie skutki przyniesie. Podobnie, jak z odpowiedzialnością karną za mariguanę” – podkreśla V. Čmilytė-Nielsen w rozpowszechnionym komentarzu.  

„Rzeczywiście przerwanie ciąży jest decyzją bolesną. Skończmy jednak z samowolą w tej sferze, nie zamieniajmy państwa w żandarma, którego ludzie zaczną się bać” – zaznacza przewodnicząca Ruchu Liberałów.  

Tymczasem przewodnicząca sejmowego Komitetu ds. Zdrowia A. Kubilienė twierdzi, że V. Čmilytė-Nielsen nieprawidłowo interpretuje poprawkę, której współautorką jest A. Kubilienė.

„Bardzo mnie dziwi wypowiedź Viktorii Čmilytė-Nielsen, liberałowie zawsze bowiem opowiadają się za równymi prawami, za prawami kobiet itp. W zgłoszonym projekcie mówię nie o zakazie przerywania ciąży, mówię o prawach kobiet, o tym, że nie powinny doznawać żadnej przemocy – ani fizycznej, ani psychologicznej” – podkreśla polityk.

„Mówimy nie o przerywaniu ciąży, mówimy o przemocy psychologicznej, której doznają kobiety” – dodała.

W 2013 roku w sejmie zarejestrowano projekt Ustawy o ochronie życia poczętego, który zakazuje przerywania ciąży za niektórymi rzadkimi wyjątkami. Posłowie zaczęli jego omawianie w sejmie, na salę posiedzeń plenarnych jednak nie wrócił.

Minister ochrony zdrowia A. Veryga mówił wcześniej, że nie popiera pomysłu wprowadzenia zakazu przerywania ciąży, twierdzi jednak, że konieczne jest poszukiwanie sposobów udzielenia pomocy osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

 Na podstawie: bns.lt, ELTA