Promocja książki dr Moniki Tomkiewicz


Mat. prom. organizatorów
Promocja książki dr Moniki Tomkiewicz „Więzienie na Łukiszkach 1939–1953” odbędzie się 7 listopada 2018 r. o godz. 17.30 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Program spotkania: 

  • Promocja książki dr Moniki Tomkiewicz „Więzienie na Łukiszkach 1939–1953” (promocja połączona z pokazem multimedialnym).
  • Wystąpienie Elżbiety Grot, kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie na temat: „Błogosławiona Siostra Dominikanka Julia Stanisława Rodzińska, więźniarka wileńskich Łukiszek, podwileńskiego obozu pracy w Prawieniszkach i obozu koncentracyjnego Stutthof”.
  • Wystąpienie Przemysława Namsołka, starszego kustosza archiwum IPN w Gdańsku i członka władz Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej na temat: „Działalność Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w zakresie upamiętnienia polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej”.

Monika Tomkiewicz, Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939–1953, Warszawa 2018, 440 s., ISBN: 978-83-8098-415-8.

Monografia przedstawia funkcjonowanie więzienia łukiskiego oraz niektórych innych aresztów i więzień wileńskich w latach 1939–1953 z uwzględnieniem prześladowań i eksterminacji osób uznanych za wrogów kolejnych systemów władzy. W książce szczegółowo przedstawiono kwestie formalnoprawne represji stosowanych przez okupantów. Temat rozważań to nie tylko historia samego więzienia i jego roli w systemie niemieckiego i sowieckiego aparatu represji, lecz także zbrodnie popełnione w latach 1944–1947 na żołnierzach Armii Krajowej na terenie folwarku Tuskulanum w Wilnie. Ostatni rozdział poświęcono zobrazowaniu powojennych postępowań karnych, prowadzonych przed sądami radzieckimi, niemieckimi, polskimi, amerykańskimi i litewskimi wobec sprawców prześladowań ludności zamieszkałej na ziemi wileńskiej na tle historycznym.Promocja książki dr Moniki Tomkiewicz
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
7 listopada 2018 r., godz. 17.30
Wstęp wolny

Data: 
07.11.2018 - 17:30