Projekt „Wilno – miasto Litwinów i Polaków”, czyli w poszukiwaniu ducha romantyzmu


Młodzież z liceum i. Staszica w Trokach, fot. ze zbiorów XIV LO
Każdego roku uczniowie klas drugich warszawskiego liceum im. S. Staszica biorą udział w ciekawym projekcie, który ma na celu uświadomienie młodym ludziom jak dorobek duchowy i tradycja, związana z ziemiami dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, wpłynęły na ich obecne miejsce, rolę i znaczenie w kulturze Europy. O projekcie i latach wypraw do Wilna opowiadają Anna Ciachowa i Maciej Rayzacher.Projekt „Wilno – miasto Litwinów i Polaków” jest realizowany już od 11 lat. Jego pomysłodawcą i opiekunem jest aktor i reżyser Maciej Rayzacher. Projekt połączył w sobie to, co udało mu się pokochać w ciągu lat: szkołę, teatr i Wileńszczyznę. Absolwent warszawskiego liceum im. Staszica, jak z dumą podkreśla, „jednej z najlepszych szkół w Polsce”, artysta odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", poznał Litwę z czasie swoich wyjazdów realizowanych w ramach pomocy Polakom na wschodzie.

W 2003 r., gdy Polska i Litwa przygotowywały swoje wstąpienie do Unii Europejskiej, wyszedł z inicjatywą zorganizowania warsztatów humanistycznych w Wilnie, w których udział wzięli uczniowie drugich klas XIV LO w Warszawie. Projekt okazał się bardzo udanym przedsięwzięciem, dlatego też jest kontynuowany przez kolejne 11 lat.

Wyjazd trwa 5 dni, z których 3 przeznaczone są na zwiedzanie zabytków oraz miejsc związanych z historią Polski czy Polaków, jak choćby dwór Piłsudskich w Pikieliszkach. Pani Anna Ciachowa, nauczycielka języka polskiego, podkreśla rolę edukacyjną wyjazdu. Jest on realizowany równolegle z programem nauczania języka polskiego. Uczniowie mogą więc poznawać twórczość Mickiewicza,   dotykając miejsc z nim związanych.

Kolejnym elementem warsztatów jest wystawienie spektaklu na podstawie scenariusza napisanego przez uczniów danej klasy, związanego z twórczością Adama Mickiewicza. W tym roku będą to „Dziady cz. III – Salon warszawski”. Przedstawienie przygotowywane jest na długo przed wyjazdem do Wilna pod kierunkiem Macieja Rayzachera. Prapremiera odbędzie się w niedzielę, 5 października o godzinie 20.00 w sali Domu Polskiego. Premiera, która będzie zwieńczeniem projektu,  ma się odbyć w Warszawie.

Twórcy mają nadzieję, że na wileńskim spektaklu nie zabraknie widowni, zwłaszcza, że duże znaczenie mają dla nich spotkania z mieszkańcami miasta.

Komentarze

#1 Myślę, że ani uczniowie, ani

Myślę, że ani uczniowie, ani Pan Rayzacher, nie wiedzą, że absolwentem liceum Staszica z 2003 roku jest Janek Gutt, którego 4pra-babka, Teresa z Fiszerów Guttowa była w dramacie Mickiewicza wzorcem postaci "Pani Kmitowej" (scena balu u Senatora). A jej grób zachował się na cmentarzu w Kalwarii Wileńskiej. Można go znaleźć, gdyby delegacja uczniowska chciała zapalić tam lampkę, przy wejściu na cmentarz u dołu schodów do kościoła.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.