Projekt „Senat Polonii Europy”


Fot. na podstawie facebook.com
Projekt „Senat Polonii Europy” jest dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i będzie realizowany w Warszawie i Białymstoku w dn. 21 - 30 września 2021 r.Projekt „Senat Polonii Europy”- ostatnie wolne miejsca

Czas i miejsce: 21 – 30 września 2021: Warszawa, Sulejówek, Białystok
Koszt: bezpłatny + refundacja biletów do 750 PLN, w cenie noclegi, wyżywienie i transport na potrzeby realizacji programu
Rekrutacja (1 nabór): do 8 września, ogłoszenie listy uczestników 9 września 2021 r. (2 nabór): do 12 września, ogłoszenie listy uczestników 13 września 2021 r.

Grupa docelowa: działacze polonijni, liderzy społeczni, działacze samorządowi, dziennikarze, aktywiści, studenci, przedsiębiorcy, twórcy kultury, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych oraz placówek naukowych. Łącznie 30 pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej- przedstawicieli Polonii, Polaków mieszkających za granicą oraz osób działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą, mieszkających lub działających na terenie Europy (w tym w Polsce). 

„Senat Polonii Europy” jest interdyscyplinarnym projektem edukacyjno – integracyjnym skierowanym do działaczy polonijnych, oraz osób promujących Polskę na kontynencie europejskim. Jest to 10.dniowy cykl spotkań, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i paneli dyskusyjnych, którego celem jest wypracowanie propozycji kierunków politycznych dedykowanych Polonii. W trakcie trwania projektu Uczestnicy wezmą udział w profesjonalnych szkoleniach z pisania projektów oraz pozyskiwania funduszy, odwiedzą instytucje i miejsca kluczowe z punktu widzenia polskiej historii i kultury, a także odbędą liczne spotkania z osobami tworzącymi polską politykę zagraniczną i polonijną. Wśród prelegentów i panelistów są między innymi: Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, redaktorzy Rafał Otoka Frąckiewicz i Rafał Ziemkiewicz, geopolityk dr Leszek Sykulski, ambasador Tomasz Orłowski czy dyrektor „Teraz Polska” Michał Lipiński. A ponadto posłowie, senatorowie, ministrowie, samorządowcy, prezesi instytucji centralnych oraz liderzy z Polski działający na rzecz promocji Polski za granicą.

Szczegóły, szkic programu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej.

Projekt „Senat Polonii Europy”
Warszawa i Białystok
21 - 30 września 2021 r.

Data: 
07.09.2021 - 10:00 - 21.09.2021 - 11:00