Program Współpracy Litwa-Polska-Rosja


Logo PWT L-P-R, fot. www.ewt.gov.p
Aż 188 projektów z Polski, Litwy i Rosji wpłynęło na program transgranicznej współpracy między tymi krajami. Jego celem jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wzrostu jakości życia mieszkańców na obszarze o powierzchni ponad 157 tys. km kw. We wtorek w Sopocie odbyła się Roczna Konferencja Programu. Uczestniczyło w niej około 200 osób z Polski, Litwy i Rosji.
Tematem spotkania „Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013” były szanse i perspektywy rozwoju obszarów przygranicznych. Celem konferencji było przedstawienie opinii publicznej oraz potencjalnym beneficjentom zasad i stanu wdrażania programu. Podczas spotkania w Sopocie przedstawiono również rezultaty przebiegu pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie, zakończonego 15 września 2010 roku.

Program Transgranicznej Współpracy Litwa-Polska-Rosja finansowany jest przez Komisję Europejską (132 mln euro) i Federację Rosyjską (44 mln euro). Całkowity budżet wynosi 176 mln euro. Projekty w ramach tego programu mogą być realizowane do 2016 roku. Wnioski, które wpłynęły na pierwsze wezwanie, zostaną rozpatrzone w przyszłym roku. Do podziału jest kwota 61 mln euro. Ponad połowę (52 procent) stanowią projekty z Polski, z Rosji - 22 procent, z Litwy - 26 procent. Projekty mogą zostać dofinansowane w wysokości do 90 procent kosztów.

Głównym celem programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych. Do priorytetów programu należą: rozwój i ochrona środowiska naturalnego, zapewnienie lepszej dostępności regionu przez poprawę infrastruktury oraz pomoc w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym obszarów objętych programem (chodzi o edukację, rozwój turystyki, rynku pracy, potencjału ludzkiego). W ramach programu przewidziano również priorytet horyzontalny dotyczący rozwoju współpracy społeczności lokalnych.

Na Litwie program obejmuje okręgi: Kłajpedy, Mariampola, Taurogów i jako przyległe okręgi: Olity, Kowna, Telszy i Szawli. W Rosji program obejmuje Obwód Kaliningradzki. W Polsce z programu mogą korzystać podokręgi w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i mazowieckim.

Potencjalnymi beneficjentami programu będą instytucje prowadzące działania o charakterze non-profit przyczyniające się do realizacji priorytetów programu, w tym na przykład władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, instytucje kultury oraz przedsiębiorstwa.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP pełni rolę Wspólnej Instytucji Zarządzającej Programu. W jej kompetencjach znajduje się m.in. podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami z Polski, Litwy i Rosji. Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektów podejmuje Wspólny Komitet Monitorujący, w skład którego wejdą przedstawiciele władz centralnych i regionalnych trzech państw uczestniczących w programie.

Na podstawie: PAP, ewt.gov.pl, lt-pl-ru.eu