Program Roku Chopinowskiego na Litwie


Koncert inauguracyjny Roku Chopinowskiego - orkiestra AUKSO z Tych
Instytut Polski w Wilnie zaprasza na liczne i różnorodne imprezy Roku Chopinowskiego.
8 kwietnia 2010 r., godz. 17:30 - Koncert muzyki F. Chopina w wykonaniu Šviesė ČEPLIAUSKAITĖ  (Centrum Wielokulturowe w Kiejdanach, ul. Senoji rinka 12, Kėdainiai).

Salonik Chopinowski w Pałacu Chodkiewiczów:

15 kwietnia 2010 r., godz. 18:00 - Šviesė ČEPLIAUSKAITĖ (fortepian)
16 maja 2010 r., godz. 18:00 - Amir TEBENIKHIN (fortepian, Kazachstan)
15 lipca 2010 r., godz. 18:00 - Dainius PUODŽIUKAS (skrzypce), Rūta TAMUTYTĖ (wiolonczela), Aidas PUODŽIUKAS (fortepian)
12 sierpnia 2010 r., godz. 18:00 - Masako EZAKI (fortepian, Japonia)
9 września 2010 r., godz. 18:00 - Magdalena IDZIK (mezzosopran, Polska), Maciej PIOTROWSKI (fortepian, Polska)
14 października 2010 r., godz. 18:00 - Vaida KIRVELYTĖ, Šviesė ČEPLIAUSKAITĖ, Aidas PUODŽIUKAS (wykonawcy zagrają na historycznym fortepianie „STOECKER“ z 1863 r.)
25 listopada 2010 r., godz. 18:00 - Kwartet  „CHORDOS“: Dainius PUODŽIUKAS (skrzypce), Ieva SIPAITYTĖ (skrzypce), Robertas BLIŠKEVIČIUS (altówka), Rūta TAMUTYTĖ (wiolonczela) i Šviesė ČEPLIAUSKAITĖ (fortepian)
2 grudnia 2010 r., godz. 18:00 - Andriy Kutasevych (fortepian, Ukraina)

Cykl 4 koncertów dla dzieci „Cztery pory roku z Chopinem"
(Wileńska Dziesięcioletnia Szkoła Muzyczna im. B. Dvarionasa)
Ideą cyklu koncertów jest pokazanie młodej widowni w atrakcyjny i nowatorski sposób, kim był F. Chopin, czym jest jego muzyka, jak powstała i jak bardzo wzbogaca świat naszych artystycznych doznań i wrażeń. Każdy z koncertów przygotowany jest przez zespół specjalistów, obejmuje prezentację multimedialną, a także aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w koncercie. Obecna podczas koncertu moderatorka wyjaśni terminy muzyczne, zachęci dzieci do wspólnej zabawy i nauki. Każdy koncert poświęcony będzie określonemu okresowi życia i twórczości F. Chopina.

1 marca 2010 r. - I koncert
24 maja 2010 r. - II koncert
11 września 2010 r. – III koncert
22 lutego 2011 r. –  IV koncert

Kwiecień 2010 r. - wystawa fotografika Dominika Skurzawka „Impresje Chopinowskie” (Litewska Filharmonia Narodowa)

1 maja 2010 r. - „Chopin Jagodziński” Andrzej Jagodziński Trio i Petras Geniušas (Kaunas Jazz).

14 maja 2010 r. - „Święto muzyki F. Chopina“ z udziałem dotychczasowych laureatów Międzynarodowego Festiwalu – Konkursu Polskiej Muzyki Fortepianowej (Szkoła Muzyczna w Nowej Wilejce)

Maj 2010 r. - „Tęczowy Most” poświęcony twórczości F. Chopina. Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych. (Galeria Sztuki Dziecięcej w Druskiennikach)

14-21 czerwca 2010 r. - Międzynarodowy Konkurs-Festiwal „Sztuka XXI w. w Kłajpedzie” („XXI a. menas Kłaipėdoje“), poświęcony 200. rocznicy urodzin F. Chopina (Wydział Artystyczny Uniwersytetu w Kłajpedzie)

XI Koncerty Letnie na dziedzińcu Muzeum im. A. Mickiewicza „Dookoła Chopin”:

24 czerwca 2010 r. –
Royal String Quartet
8 lipca 2010 r. –
Kwartet Premiera
22 lipca 2010 r. –
The Strings
5 sierpnia 2010 r. –
Gabriela Vasiliauskaitė z pianistą
19 sierpnia 2010 r. –
Ars Harmonica

3-5 sierpnia 2010 r. -  Koncert Chopinowski w wykonaniu Gabrieli Vasiliauskaitė z pianistą. Wykład prof. dr hab. Radosława Okulicza-Kozaryna (Druskiennickie lato z M. K. Cziurlionisem <Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu>)

14 października 2010 r. - Chopin Jazz w wykonaniu Włodzimierza Nahornego (Wilno)

17 listopada 2010 r. - Koncert muzyki F. Chopina w wykonaniu Krzysztofa Jabłońskiego (Litewska Filharmonia Narodowa)

Program imprez będzie na bieżąco uzupełniany. Instytut Polski w Wilnie zachowuje prawo do zmiany programu.

Data: 
08.04.2010 - 22:30 - 17.11.2010 - 17:00