Program „Rodzina 500 plus” będzie rozszerzony


Fot. Wilnoteka.lt
Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelizację ustawy, zgodnie z którą prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat. „Dzieci to dobro narodowe; to sprawa państwa, by były wychowywane w bezpieczeństwie socjalnym” - powiedział prezydent.

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli także m.in. wicepremier Beata Szydło, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, marszałek senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałek sejmu i rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

„Rodzina, wychowanie dzieci jest niezwykle ważnym elementem polityki państwowej. (...) Dzieci to dobro narodowe, to nie tylko i wyłącznie prywatna sprawa rodziców, to także sprawa państwa, żeby były dzieci, żeby były przyszłe pokolenia i żeby te dzieci były wychowywane jak najlepiej, w bezpieczeństwie socjalnym i żeby nie żyły w biedzie” – przekonywał podczas uroczystości Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że świadczenia, które wspierają rodzinę, są „standardem w państwach na zachodzie Europy”. „Jeżeli chcemy podążać w tym samym kierunku, to tego typu świadczenia muszą być” – podkreślił A. Duda.

Zdaniem prezydenta program 500 plus zrewolucjonizował życie polskiego społeczeństwa. „Jeżeli spojrzymy na statystyki, choćby biedy, ubóstwa wśród dzieci, to nastąpiła rewolucyjna zmiana – ubóstwo zostało zredukowane o ponad 90 proc.” – zauważył A. Duda. Jak dodał, „można powiedzieć, że w jakimś sensie stał się cud”.

Prezydent zwrócił również uwagę, że „znakomita większość polskich rodzin dobrze wykorzystuje te środki – dzieci mają dodatkowe zajęcia, dodatkowe lekcje, jeżeli trzeba, i mogą wyjeżdżać na wakacje, co w wielu domach dawniej było niemożliwe” – powiedział prezydent. Wyraził też przekonanie, że dzięki temu programowi łatwiej podjąć decyzję o posiadaniu dziecka.  

Z kolei wicepremier Beata Szydło podkreśliła, że Polska przez wiele państw Unii Europejskiej jest wskazywana jako przykład sprawnej polityki prorodzinnej.

„Są kraje, które naśladują nasze programy i projekty, to wielka satysfakcja. Ale tą największą dumą i satysfakcją jest to, że przywróciliśmy nadzieję wielu polskim rodzinom na to, że mogą godnie żyć. Dla wielu polskich rodzin to jest ogromny skok cywilizacyjny” – powiedziała B. Szydło.

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Po rozszerzeniu programu 500 plus dodatkowe pieniądze będą przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 lat).

Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć „swój” wniosek o świadczenie.

Z danych Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu uruchomienia programu, przeznaczono na niego ok. 70 mld zł (stan na marzec 2019 r.).

Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Według szacunków MRPiPS po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci. Po zmianach w 2019 r. na program trzeba będzie przeznaczyć ok. 31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł.

Na podstawie: PAP