Prof. dr Jolanta Urbanowicz wiceministrem oświaty


Prof. Jolanta Urbanowicz, fot. smm.lt
Kolejna Polka zajęła wysokie stanowisko ministerialne na Litwie. We środę pracę jako wiceminister oświaty, nauki i sportu rozpoczęła prof. dr Jolanta Urbanowicz. Będzie odpowiadać za kształcenie ogólne.


Prof. dr Jolanta Urbanowicz
studiowała język litewski i literaturę na Uniwersytecie Wileńskim, a także administrację publiczną na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie. Na tej ostatniej uczelni obroniła doktorat.

Nowa wiceminister jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie oświaty – odbywała staże w Holandii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Estonii, Polsce, w Parlamencie Europejskim; przeprowadziła wiele badań w dziedzinie oświaty wspólnie z polskimi, brytyjskimi, amerykańskimi kolegami.

Prof. dr Jolana Urbanowicz wcześniej pracowała przy przygotowywaniu zadań egzaminacyjnych, ocenie egzaminów, jako lektor w Polskim Narodowym Centrum Egzaminacyjnym, w samorządowym wydziale oświaty oraz placówkach oświatowych. Ostatnio pełniła funkcję prodziekana Wydziału Administracji Publicznej Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie, a także pracowała jako społeczna doradczyni ministra Algirdasa Monkevičiusa.

Na podstawie: smm.lt